Terug naar overzicht

Mag je de reiskostenvergoeding verhogen nu benzineprijzen stijgen?

Nu de benzineprijzen de pan uit rijzen, vragen werknemers hun werkgever geregeld om een hogere reiskostenvergoeding. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: mogen werkgevers afwijken van de cao po of vo door een hogere kilometervergoeding te geven?

Werkgevers kunnen werknemers momenteel een onbelaste reiskostenvergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer. Een hogere vergoeding is mogelijk, maar die wordt dan wel belast. In de cao’s po en vo is het volgende opgenomen over hogere reiskostenvergoedingen:

Primair onderwijs
De cao po geeft aan dat de werkgever met instemming van de PGMR een (tijdelijke) vergoedingsregeling woon-werkverkeer kan vaststellen. Voorwaarde is dat de regeling een verbetering inhoudt ten opzichte van de regeling in de cao.

Zodra de reiskostenvergoeding hoger wordt dan 19 cent per kilometer, zal alles boven 19 cent in verband met fiscale wetgeving niet meer netto uitbetaald mogen worden. De cao-partijen adviseren schoolbesturen een afwijkende reiskostenvergoedingsregeling voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan toetsen of de fiscale regelgeving juist gevolgd wordt.

Voortgezet onderwijs
De reiskostenvergoeding staat in het minimumgedeelte van de cao vo. Dit betekent dat een schoolbestuur een (tijdelijke) afwijkende regeling mag treffen, mits deze in het voordeel van de werknemers is.

Bij het opstellen van deze regeling dient rekening gehouden te worden met fiscale regelgeving en de afspraken vanuit de uitruilregeling. Mocht een schoolbestuur ervoor kiezen om een afwijkende regeling op te stellen, dan raadt de VO-raad aan om deze voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan toetsen of de reiskostenvergoedingsregeling voldoet aan de fiscale regelgeving.

Mogelijk snellere verhoging kilometervergoeding
Het kabinet bekijkt of de onbelaste reiskostenvergoeding al vanaf 2023 omhoog kan, vanwege de hoge brandstofprijzen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de vergoeding in 2024 verhoogd wordt. Daar is in twee jaar tijd 200 miljoen euro per jaar voor beschikbaar, totaal 400 miljoen dus. Dit zou een verhoging van 1,5 cent per jaar zijn volgens het ministerie van Financiën, drie cent in twee jaar dus.
(30-03-2022)

Gerelateerd