Terug naar overzicht

Mag een school zomaar de lestijden veranderen?

Schooltijden kunnen niet worden gewijzigd, zonder de ouders hierbij te betrekken. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling of wijziging van de schooltijden in de medezeggenschapsraad, worden alle ouders hierover geraadpleegd door middel van een enquête. Een wijziging kan pas doorgevoerd worden als de meningen van de ouders gepeild zijn. Zo wordt voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene (praktische) problemen ervaren door veranderingen in de schooltijden. Het instemmingsrecht is vastgelegd in artikel 13.1 onder h van de Wet medezeggenschap op scholen.

Meer weten?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd