Terug naar overzicht

Mag een basisschool een leerling weigeren?

In principe mag een school een leerling weigeren als er echt geen plek is. Maar dat kan alleen als de school een consequent en transparant toelatingsbeleid heeft waarin duidelijk staat beschreven hoe de school omgaat met aanmelding, toelating en afwijzing en wat je als ouder tegen een afwijzing kunt doen.

Daarnaast geldt dat als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt bij een school, de school moet onderzoeken of de leerling voldoende ondersteund kan worden. Naast het eigen toelatingsbeleid moet de school ook deze zorgplicht naleven.

Gerelateerd