Terug naar overzicht

Let op eigenrisicodragerschap als werknemer uit dienst gaat

Beëindig je als werkgever in het po of vo een dienstverband (of loopt een tijdelijk dienstverband af) en komt de betreffende werknemer in een uitkeringssituatie, dan ben je eigenrisicodrager voor de uitkeringskosten van deze werknemer. Een werkgever in het po kan het Participatiefonds verzoeken deze uitkeringskosten te vergoeden.

Een werkgever in het vo is voor 25 procent eigenrisicodrager, een werkgever in het po (nog) voor 100 procent. Laatstgenoemde kan wel het Participatiefonds verzoeken deze uitkeringskosten te vergoeden vanuit het collectieve fonds. Hierbij gelden de voorwaarden van het Reglement van het Participatiefonds.

Om ervoor te zorgen dat het Participatiefonds de uitkeringskosten voor haar rekening neemt, moet je eerst een vergoedingsverzoek indienen via het Werkgeversportaal van het Participatiefonds. Dit verzoek moet uiterlijk binnen vier weken na de beëindiging van het dienstverband ingediend zijn. Wij raden aan dit zo vroeg mogelijk te doen, zodra duidelijk is dat een dienstverband wordt beëindigd.

Modernisering Participatiefonds
Zoals het er naar uitziet wordt op 1 augustus 2022 het Participatiefonds gemoderniseerd. Wij schreven eerder al een artikel wat dit precies inhoudt en wat er verandert als het gaat om het declareren van uitkeringskosten. Lees het volledige artikel hier.

Ook interessant om te lezen in dit kader: Tijdelijke dienstverbanden: hoeveel mag je er aangaan?

Heb je vragen? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

(14-04-2021)

Gerelateerd