Terug naar overzicht

Compensatie zwangerschapsverlof tijdens schoolvakantie: dit zijn de regels

Sinds 2020 hebben personeelsleden in het vo recht op compensatie bij zwangerschaps- of bevallingsverlof tijdens een schoolvakantie. Voor die tijd gold deze compensatie alleen voor de zomervakantie. Het po heeft al langer recht op volledige compensatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met vakantiedagen. Wat de regels zijn, lees je in dit artikel.

Primair en voorgezet onderwijs
Zwangerschapsverlof wat samenvalt met gepland vakantieverlof, kan op een later moment – in overleg met de werkgever– alsnog worden opgenomen (artikel 8.6 cao po en artikel 14.1 lid 7 cao vo). Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment worden genoten. Dit geldt voor alle vakanties (voor leerkrachten), niet alleen voor de zomervakantie.

Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.

Heb je hierover een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

(21 december 2022)

Gerelateerd