Terug naar overzicht

Krijg ik mijn zwangerschapsverlof gecompenseerd als dit samenvalt met een schoolvakantie?

Personeelsleden in het voortgezet onderwijs (vo) hebben recht op compensatie bij zwangerschaps- of bevallingsverlof tijdens een schoolvakantie. Dit oordeelde de Hoge Raad onlangs. Voorheen gold deze compensatie voor gemiste vakantiedagen in het vo alleen voor de zomervakantie, volgens de cao-vo. Het primair onderwijs had al langer recht op volledige compensatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenviel met vakantiedagen. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: krijg ik mijn zwangerschapsverlof gecompenseerd als dit samenvalt met een schoolvakantie?

Primair onderwijs:
Ja, zwangerschapsverlof wat samenvalt met gepland vakantieverlof, kan op een later moment –in overleg met de werkgever– alsnog worden genoten (artikel 8.6  cao po). Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment nog worden genoten. Dit geldt voor alle vakanties (voor leraren), niet alleen voor de zomervakantie.

Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.

Voortgezet Onderwijs:
In artikel 14.1 lid 7 CAO VO is nu opgenomen dat een docent die zwangerschaps- en/of bevallingsverlof heeft gedurende de zomervakantie, dit vakantieverlof op een later moment kan opnemen. Samenloop van andere schoolvakanties met zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt echter niet gecompenseerd. De uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat het bepaalde in artikel 14.7 CAO VO nietig (ongeldig) is.

De uitspraak heeft tot gevolg dat samenloop van zwangerschaps- en bevallingsverlof met alle schoolvakanties moet worden gecompenseerd, in tegenstelling tot het bepaalde in de CAO VO. In hoeverre vorderingen uit het verleden toewijsbaar zijn, wordt momenteel onderzocht.
(Bron: VO-raad, 17-11-2020)

Gerelateerd