Terug naar overzicht

Kan VBS ons adviseren op financieel gebied?

Het ministerie van Onderwijs stelt hoge eisen aan het financieel beheer van scholen. Lang niet alle schoolbesturen beschikken over een eigen financieel specialist. Voor een goed financieel management, het inzichtelijk maken van financiële informatie en het tijdig signaleren van een overschrijding van de begroting is een controller onmisbaar. Zo krijgt de school u meer grip op de financiën en meer ruimte om zich u volledig te richten op de sturing van de school.

We brengen u graag in contact met een financieel specialist. Deze kan u helpen bij:
• Het opstellen en bijwerken van de meerjarenbegroting;
• Het maken van financiële kwartaaloverzichten. Zo krijgt u: inzicht in de loonkosten per schooljaar;
• Vragen beantwoorden over de formatie en/of de begroting.

Kunnen we u helpen met financiële vraagstukken?

Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de financieel specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd