Terug naar overzicht

Kan VBS meedenken over de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet dwingt scholen tot actie en VBS denkt graag mee over uw AVG-aanpak. Voldoet u al aan de eisen die deze nieuwe wet stelt?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Deze aangescherpte Europese privacywetgeving verplicht scholen om persoonsgegevens nog beter te beschermen. Regelmatig krijgt VBS vragen over de AVG van scholen. VBS denkt als sparringpartner graag met u mee over de aanpak van uw ‘AVG-project’. De VBS Helpdesk staat klaar voor uw vragen: Nienke Daniëls, helpdesk@VBS.nl, 070-331 52 15.

Wat kan VBS voor u doen?
Wij realiseren ons dat het een tijdrovend project kan zijn, naast de dagelijkse gang van zaken op school. Wat kan VBS voor u doen? Afhankelijk van uw vraag en waar u staat in het AVG-proces kan de helpdesk met u meedenken over uw vragen en u eventueel doorverwijzen naar een partner uit het VBS-netwerk.

Denk aan vragen als:

  • Welke concrete verplichtingen brengt de nieuwe wet met zich mee?
  • Hoe pak ik het AVG-project aan?
  • Waar kan ik terecht voor praktisch AVG-advies op onderdelen en/of praktische begeleiding?

 

Meer informatie en advies

  • Kennisnet biedt een online aanpak voor scholen in het primair onderwijs om zelfstandig en laagdrempelig met gegevensbescherming aan de slag te gaan: Aanpak informatiebeveiliging en privacy.
  • AVG Onderwijs, samenwerkingspartner van VBS, biedt een online AVG-programma voor onderwijsinstellingen. VBS-leden krijgen -op aanvraag- korting bij AVG Onderwijs. Het AVG-programma is een webbased tool en bestaat uit 15 korte stappen. Deze stappen doorlopen scholen zelfstandig online, en als het programma succesvol doorlopen is, volgt een AVG-verklaring. Desgewenst kunnen tegen betaling aanvullende diensten afgenomen worden. Lees meer over het programma bij AVG Onderwijs Meer informatie via de VBS-Helpdesk, Nienke Daniëls: helpdesk@VBS.nl, 070-331 52 15.
    AVG Onderwijs: 073-211 1139, info@avgonderwijs.nl.
  • Ook de Autoriteit Persoonsgegevens biedt scholen praktische hulp bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Privacy gaat iedereen wat aan. Ook is er een aparte scholenpagina.

Kunnen we u helpen met uw AVG-beleid?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd