Terug naar overzicht

Kan een school aansprakelijk worden gesteld voor een opgelopen onderwijsachterstand?

De school heeft een zorgplicht voor het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen. Het uitgangspunt is dat de zorgplicht een inspanningsverplichting betreft, geen resultaatsverplichting. Het enkele gegeven dat een leerling onderpresteert, is daarmee geen bewijs van een schending van de zorgplicht. Een school dient te zijn tekortgeschoten in de door haar in acht te nemen zorg en dat moeten de ouders voor een eventuele aansprakelijkheid aantonen en dat is lastig.

Een school is er specifiek om onderwijs te geven. Dat is haar primaire taak en bestaansrecht; het geven van onderwijs is haar core business. Een school dient derhalve te handelen met de zorgvuldigheid die van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend’ vakgenoot in gelijke omstandigheden mag worden verwacht.

Zorgplicht
In deze corona-omstandigheden kan er op een andere manier naar deze zorgplicht van de school gekeken worden, omdat de onderwijsmogelijkheden beperkter zijn wegens het afstandsonderwijs. Pas wanneer de school aantoonbaar zijn taak in deze tijden verwaarloosd heeft, kan aansprakelijkheid mogelijk worden vastgesteld.

Het helpt als de school:
– helder en regelmatig communiceert met de ouder en leerling
– de planning van de schooltaken duidelijk heeft gemaakt
– leerlingen die extra zorg nodig hebben, duidelijk in beeld heeft

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(26-06-2020)

Gerelateerd