Terug naar overzicht

Hoe kan VBS mij ondersteunen bij het versterken van mijn HRM-beleid?

De leerkrachten en medewerkers van uw school zijn bepalend voor het succes van uw school. Het streven is een team dat goed functioneert, lekker in haar vel zit, zich ontwikkelt en tegelijk bijdraagt aan de doelen van de school. Dit vergt een HR-strategie die:

• Bijdraagt aan het bereiken van school-, individuele en maatschappelijke doelstellingen;
• Bijdraagt aan de gewenste organisatiecultuur en een meerjarenperspectief biedt;
• Gericht is op in, door- en uitstroom van personeel binnen de organisatie;
• Gebruik maakt van de bekwaamheden van medewerkers, hen stimuleert en motiveert;
• Doordacht en geïntegreerd personeelsinstrumenten inzet;
• Een breed draagvlak heeft bij leidinggevenden en personeel;
• Voortdurend wordt afgestemd op interne en externe ontwikkelingen;
• Voldoet aan verplichtingen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving, en cao’s.

Dit klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk is het vaak een hele uitdaging. Er is een tekort aan leerkrachten, de werkdruk is hoog en de budgetten beperkt. Daarnaast stellen de wet op primair onderwijs, de wet op voortgezet onderwijs, de cao po en de cao vo kaders, als het gaat om het invullen van het HRM-beleid.

Strategische personeelsbeleid, afgestemd op uw behoeften
VBS werkt nauw samen met HR-specialisten die u kunnen begeleiden bij en adviseren over het verwezenlijken van uw doelstellingen en die van uw medewerkers. Zij houdt hierbij rekening met de behoeften van uw school, alsook de omgeving waarin uw school zich bevindt en de belangen van anderen in en rondom de school. Of het nu gaat om het opstellen van een functiebeschrijving, het adviseren over de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw personeel, of het begeleiden bij het afvloeien van personeel: VBS en de HR-specialisten zitten voor u klaar.

Kunnen wij u helpen met uw HRM-vraagstuk?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de HRM-specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd