Terug naar overzicht

Hoe ga je als school om met gescheiden ouders?

Elke school krijgt te maken met gescheiden ouders. Een veelgestelde Helpdeskvraag is: hoe ga je als school om met gescheiden ouders? De VBS Helpdesk legt uit welke informatie je als school aan beide ouders dient te verstrekken.

De eerste vraag voor een school bij gescheiden ouders is: wie heeft het gezag? Het antwoord is namelijk bepalend voor wie recht heeft op welke informatie. Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, zijn ze samen verantwoordelijk en moeten zij samen beslissingen nemen over de opvoeding van hun kind. Indien één van beide ouders ouderlijk gezag heeft is deze ouder verantwoordelijk voor beslissingen over het kind.

In het Helpdeskartikel ‘Gescheiden ouders’ zijn veelvoorkomende situaties en oplossingen besproken. Onderwerpen zijn in- en uitschrijving van leerlingen, informatieverstrekking, onder andere over cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling, leerprestaties en medische kwesties, nieuwe partner.

Van belang is om je als school zo neutraal mogelijk op te stellen tegen gescheiden ouders en daarin consequent te zijn. Het belang van het kind hoort voorop te staan. Het advies is voor de omgang met gescheiden ouders een protocol op te stellen, waarin uiteengezet wordt hoe de school omgaat met gescheiden ouders. Hiermee voorkomen scholen zoveel mogelijk problemen met gescheiden ouders en handelt u op eigen beleid, waarmee u anticipeert op incidenten.

Lees hier het volledige Helpdeskartikel ‘Gescheiden ouders’, opgesteld door de Onderwijsjuristen van VOS/ABB namens de gezamenlijke profielorganisaties.
Lees ook het artikel ‘Eerste hulp bij gescheiden ouders’, uit De VBS van juni 2018.

Lees meer veelgestelde vragen en antwoorden in onze FAQ.

Zelf ook een vraag?
Voor vragen of advies neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk van VBS is een praktische vraagbaak en sparringpartner voor onze leden. U kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(27-11-2019)

Gerelateerd