Terug naar overzicht

Geldt de transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag bij ziekte?

Heeft een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt recht op een transitievergoeding? De VBS Helpdesk licht een uitspraak van de Hoge Raad toe, die oordeelde op 14 september dat onder voorwaarden inderdaad een gedeeltelijke transitievergoeding uitgekeerd moet worden.

De uitspraak van de Hoge Raad betreft een casus van een leraar die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Zij krijgt een nieuw dienstverband voor het aantal uren dat ze nog wel kan werken. De leraar vordert daarop een transitievergoeding. Het schoolbestuur vindt dat zij geen recht heeft op een transitievergoeding omdat ze een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gekregen.

Gedeeltelijke vergoeding

Wettelijk kan een arbeidsovereenkomst alleen in haar geheel worden opgezegd of ontbonden. De transitievergoeding is hiermee in lijn. De Hoge Raad oordeelt nu dat er een gedeeltelijke transitievergoeding moet worden uitgekeerd als een werknemer substantieel (met tenminste 20 procent) en structureel (naar redelijke verwachting blijvend) minder uren gaat werken. Dit kan het geval zijn wegens bedrijfseconomische omstandigheden en bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

De Hoge Raad redeneert dat een werknemer anders bij toekomstig ontslag een deel van zijn transitievergoeding zou mislopen. Bij een nieuw dienstverband wordt de transitievergoeding namelijk gebaseerd op de nieuwe, lagere arbeidsduur. De Raad geeft ook aan dat de uitspraak geldt voor een gedeeltelijke beƫindiging van het contract, een ontslag gevolgd door een aangepaste arbeidsovereenkomst en een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden transitievergoeding

De uitspraak betekent dat werknemers die na ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en een arbeidsovereenkomst met minder uren aangaan, recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op de daling van het aantal uren. Voorwaarden zijn dat de arbeidsduur minimaal met 20 procent daalt en naar verwachting blijvend is.

Lees de uitspraak van de Hoge Raad

Nienke Daniƫls, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd