Terug naar overzicht

Heeft een werknemer die thuiswerkt in 2021 recht op een vaste reiskostenvergoeding?

Vanwege de coronacrisis mogen werkgevers bij thuiswerken de vaste reiskostenvergoeding in 2020 onbelast blijven doorbetalen. Deze regeling is verlengd tot 1 april 2021. Wat betekent dit voor de werknemers?

Vanaf 1 april 2021 (tenzij de regeling opnieuw verlengd wordt) mogen alleen de daadwerkelijk gemaakte reiskosten onbelast worden vergoed. Indien de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag nog steeds een vaste reiskostenvergoeding onbelast worden betaald.

Gevolgen voor de praktijk:
Werkgevers moeten vanaf 1 april het reispatroon in kaart brengen. Zij moeten dit toetsen aan de 36 weken en 128 dagen-eis en zo nagaan of ze nog een vaste reiskostenvergoeding kunnen geven. Werkgevers kunnen de kosten van woon-werkverkeer vergoeden op basis van de werkelijk gereisde dagen.

Een werknemer heeft voor de dagen dat hij thuiswerkt geen recht op een reiskostenvergoeding. Werknemers die (gedeeltelijk) thuiswerken zullen dus een lagere/geen vergoeding ontvangen.

Heb je zelf ook een vraag?
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur. Je kunt terecht met vragen over onder meer: onderwijscao’s, arbeidsrecht, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(30-11-2020)

Gerelateerd