Terug naar overzicht

Zij-instromers: eisen, subsidiemogelijkheden en ervaringen

Zij-instromers kunnen een oplossing voor het lerarentekort zijn. De VBS Helpdesk heeft hieronder op een rij gezet aan welke voorwaarden zij-instromers moeten voldoen en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Interessant in dit kader: Op College de Heemlanden en Houtens staat de deur wagenwijd open voor deze groep. In een eerdere editie van De VBS vertelde Lysanne van der Poel, HR-adviseur bij College De Heemlanden en Houtens – enthousiast hierover. Haar column lees je hier.

‘Afhankelijk van hun opleidingsniveau komen ook oop’ers in aanmerking voor een zij-instromerstraject’, geeft Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk aan, die de mogelijkheden op een rij zet. Het Arbeidsmarktplatform PO maakt onderscheid tussen 5 groepen zij-instromers: ‘zij-instromers in beroep’, verkorte deeltijders, herintreders, afgestudeerden pedagogiek en onderwijskunde en onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten kunnen in een deeltijdopleiding van vier jaar hun diploma behalen.

Een ‘zij-instromer in beroep’ is iemand die vanuit een ander beroep leraar wil worden, of heeft een bevoegdheid voor een ander vak of andere sector. Dit laatste zou gelden voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Heeft een zij-instromer een hbo- of wo-diploma, dan kan hij na een assessment in maximaal twee jaar een diploma halen. Deze zij-instromer werkt direct als onbevoegd docent en krijgt betaald.

Hiervoor kunt u als school(bestuur) subsidie aanvragen bij DUO. De subsidie zij-instroom bedraagt 25.000 euro per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2026. Je kunt tot en met 15 oktober 2023 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2023 beginnen met hun scholing.

U moet het direct aan DUO melden via zij-instroom@duo.nl als de zij-instromer tussentijds stopt met het zij-instroomtraject. In dat geval moet u het onbestede deel van de subsidie terugbetalen.

Eisen zij-instroom in beroep
1. Kandidaten moeten beschikken over een:
-afgeronde hbo- of wo-opleiding (dit mag ook een andere onderwijsbevoegdheid zijn);
-voldoende voor het onderwijs passende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
-een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
-en stonden de afgelopen 2 jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding, tenzij ze een diploma hebben gehaald.

2. Daarna volgt een geschiktheidstoets:
Om te beoordelen of iemand geschikt is voor het beroep vindt een geschiktheidstoets (assessment) plaats. De school of het schoolbestuur kan dit onderzoek aanvragen bij een lerarenopleiding, maar de kandidaat kan dit ook zelf doen (bron: Besluit zij-instroom primair en voortgezet onderwijs).

Uit het onderzoek zal moeten blijken:
-of de kandidaat voldoende geschikt is om direct voor de klas te staan;
-of de kandidaat daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kan halen;
-welke aanvullende scholing en begeleiding nodig is;
-een Ervaringscertificaat (EVC) telt mee bij een assessment, maar een EVC alleen is niet genoeg om zij-instromer te worden. Ook vervangt een EVC geen getuigschrift van een hogeschool of universiteit.

3. Een kandidaat blijkt geschikt als zij-instromer
In dat geval sluit de werkgever een scholings- en begeleidingsovereenkomst af met de medewerker en de lerarenopleiding waar de zij-instromer een opleiding gaat volgen. De school of het schoolbestuur benoemt de zij-instromer in beroep voor maximaal 2 jaar als leraar. In deze periode geeft hij les en volgt scholing. De school en de lerarenopleiding begeleiden de student.

Slaagt de zij-instromer binnen 2 jaar voor een bekwaamheidsonderzoek, dan volgt een getuigschrift. Dit getuigschrift is geen bachelordiploma, wel geldt een volledige bevoegdheid als groepsleerkracht (po).

Komt uit het onderzoek naar voren dat iemand niet geschikt is voor het zij-instroomtraject, dan kan bijvoorbeeld via een deeltijdopleiding een onderwijsbevoegdheid gehaald worden.

Meer weten?
Lees op Rijksoverheid.nl meer informatie over zij-instromers in beroep. Een school(bestuur) kan voor ‘zij-instromer in beroep’ subsidie aanvragen bij DUO.

Gerelateerd