Terug naar overzicht

Experiment regelluwe scholen open voor scholen met een ‘voldoende’

Ook scholen die een ‘voldoende’ beoordeling hebben van de inspectie mogen deelnemen aan het experiment Regelluwe scholen. De Tweede Kamer nam 10 september een motie met deze strekking aan.

Het experiment Regelluwe Scholen biedt sinds 2016 excellente scholen en scholen met de beoordeling ‘goed’ de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Het doel is te onderzoeken of deze experimenten het onderwijs verbeteren. Het experiment gaat door tot 2022. Door de Kamermotie kunnen voortaan ook scholen met een de beoordeling ‘voldoende’ van de inspectie afwijken van de wet- en regelgeving.

VBS heeft vanaf de start van het experiment al bepleit deelname niet te beperken tot goede en excellente scholen. We vinden het daarom terecht dat nu alle scholen die basiskwaliteit bieden kunnen deelnemen aan het experiment.

Lees het artikel ‘Wat nou: geen diploma?!’ uit De VBS (juni 2018) over het Kandinsky College dat gezakte leerlingen maatwerk biedt dankzij het experiment Regelluwe scholen.
(12-09-2019)

Gerelateerd