Terug naar overzicht
6 nov 2019

Workshop wijzigingen arbeidsrecht

  • Delft

Op 6 november 2019 biedt Cascade advocaten u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de wijzigingen in het arbeidsrecht van het onderwijspersoneel vanaf 1 januari 2020. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de nieuwe regelgeving van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. Daarnaast wordt het nieuwe reglement van het Participatiefonds, dat van kracht is per 1 augustus 2021 en grote gevolgen zal hebben voor uw financiële bedrijfsvoering, onder de loep genomen.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:
• Wat valt er te verwachten op het gebied van de nieuwe WAB voor het PO? Bent u al voorbereid op de nieuwe regels betreffende de transitievergoeding en de nieuwe ontslagmogelijkheden?
• Wat gaat er wijzigen op het gebied van het eigenrisicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WOPO vanuit het Participatiefonds?
• Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten en wanneer plan je dit ontslag?
• Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen en jurisprudentie vanuit de praktijk

Wanneer: 6 november 2019 (inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, eindtijd 15.30 uur)
Waar: Pro Management Onderwijssupport te Delft (Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft)
Door wie: Noor Dietvorst, Arzu Yandere en Bas Vorstermans
Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs
Deelname: kosteloos
Aanmelden bij Cascade advocaten.