Terug naar overzicht
16 mrt 2023

VBS Ledenevent: Vormgeven burgerschapsonderwijs

 • De Kleine Prins, College De Trappenberg in Hilversum

Burgerschapsonderwijs mag dan sinds de zomer van 2021 een feit zijn, veel scholen in het po, vo en so worstelen nog met de vormgeving. Scholen hebben vaak wel voor ogen wat ze leerlingen willen meegeven voor als ze later volwassen zijn en aan de maatschappij deelnemen. Maar wat is hiervoor aan cultuur, expertise en educatie nodig?Hierover gaan we samen het gesprek aan tijdens het VBS Ledenevent op 16 maart 2023, speciaal voor leden en relaties van VBS. De focus ligt op het uitwisselen van visies en ervaringen, ook krijg je drie voorbeelden uit de praktijk te horen (po, vo en so). Ter inspiratie en om je aan het denken te zetten. Mede om zo tijdens een bezoek van de inspectie, die met ingang van dit schooljaar het burgerschapsonderwijs strikter handhaaft, goed voorbereid te zijn.

 • 17.45 uur Welkom, met soep en broodjes verzorgd door vo-leerlingen van De Kleine Prins
  Proef de door leerlingen zelf samengestelde broodjes, gemaakt voor de ‘Lekker Anders’ Wedstrijd voor horeca-medewerkers met een beperking, georganiseerd door Horecava. Hiermee werken zij o.a. aan communicatie, zelfstandigheid en keukenvaardigheden.
 • 18.10 uur Opening 
- Fijn elkaar weer te zien!
 • 18.15 uur Start 

  Twee prikkelende verhalen, waarna we samen aan de hand van stellingen in gesprek gaan over het vormgeven van burgerschapsonderwijs.
  Talk #1: Hoezo is dat burgerschap? 
Burgerschap! We hebben er allemaal beelden en connotaties bij. Maar wat is eigenlijk burgerschap? Je hoort meer over de betekenis van de schoolgemeenschap en de participatie van leerlingen en ouders. En er wordt verbinding gemaakt met kunst. Hoezo is dat burgerschap, denk je misschien. Precies daarover gaan we het met elkaar hebben.
  Maartje Reitsma, ambassadeur burgerschap, Stichting School & Veiligheid
  Talk #2: Vragenlijst burgerschapsopvattingen
Burgerschap is een veelzijdig begrip, dat meerdere dimensies omvat en waarover verschillende ideeën bestaan. Dat er invulling aan gegeven moet worden in het onderwijs, dwingt tot nagaan waarvoor je staat en gaat. Dat is allerminst eenvoudig. De vragenlijst burgerschapsopvattingen biedt scholen houvast voor een waarde(n)volle, diepgaande dialoog erover.
  Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs Saxion
Lida Klaver, onderzoeker Vernieuwend Onderwijs Saxion
  Talk #3 Hoe denk jij over het vormgeven van burgerschap? Onder leiding van Dieuwertje de Graaff van Common Ground gaan we samen in gesprek aan de hand van de volgende stellingen:
  1. Toenemend segregatie in het onderwijs zit goed burgerschapsonderwijs in de weg.
  2. Ouders zouden geen rol moeten hebben binnen burgerschapsonderwijs.
  3. Als het gaat om burgerschap is een neutrale houding van de leraar het streven.
  4. De strengere eisen die worden gesteld aan burgerschapsonderwijs zijn een goede zaak.
 • 19.25 Koffie & Zoet & Update onderzoek naar nieuwe koers VBS
  Door middel van vragenlijsten en klankbordgroepen heeft VBS de afgelopen periode veel 
 input van haar leden ontvangen, als het gaat om blinde vlekken, kansen en verbeterslagen 
 van VBS als vereniging. Wat zijn de eerste bevindingen? Hierover gaan VBS-voorzitter Artho 
 Jansen en Patrick Scholtemeijer van onderzoeksbureau Bureau de Bedoeling in gesprek.

 • 19.45 Praktijkvoorbeelden burgerschapsonderwijs
  Drie scholen over hoe zij het in de praktijk aanpakken, met genoeg ruimte voor vragen.
  #1 Basisschool De van Oldenbarneveltschool uit Rotterdam
  Burgerschap zat wel verankerd in het lesaanbod, maar niet in het curriculum. Wat er precies werd gedaan was daarom niet goed duidelijk en leerkrachtafhankelijk. Tijd voor actie en zo ontstond de burgerschapskalender die van burgerschap een zichtbaar onderwijsthema maakte, dat ook nog eens leuk is voor alle leerkrachten.
  Elise Spruijt. Directeur De van Oldenbarneveltschool
  #2 Jordan Montessori Lyceum Utrecht (MLU) uit Zeist
  Het Jordan MLU brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Dat doet de school onder meer door leerlingen in contact te brengen met jongeren uit de kansrijke wijk die naast de school ligt en door meer leerlingen uit die wijk aan de school te binden via allerlei initiatieven. Je hoort hoe dat in de praktijk gaat, alsook hoe de school werk maakt van diversiteit en kansengelijkheid.
  Geert Looyschelder, rector-bestuurder Jordan MLU
  #3 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs in regio Utrecht
  Een schets hoe op Mozarthof – school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Hilversum – burgerschap een plek heeft gekregen binnen het onderwijs. Je hoort waar dat proces is begonnen en hoe het eruit zag, en wat uitdagingen waren. Hierbij wordt ook ingegaan op de samenhang met andere onderwijsgebieden en de wijze waarop Mozarthof een democratiesche samenleving in het klein vormgeeft op haar school, met hierbij een belangrijke rol voor de leerlingenraad.
  Els de Boer, leerkracht en gedragsspecialist (v)so op Mozarthof

 • 20.30 uur Borrel & Bites

 • 21.15 uur Einde VBS-Ledenevent

Speciaal voor leden en relaties van VBS
Aanmelden kan via onderstaand formulier. Jij bent er toch ook bij?