Terug naar overzicht
14 jan 2019

Symposium School en schaal

  • Gouda

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatieven? En is een schoolbestuur van vrijwilligers nog mogelijk? Wanneer ervaren ouders, kinderen en het onderwijspersoneel dat er echt iets te kiezen valt?

Als op 1 januari 2019 de fusietoets ophoudt te bestaan, bepalen schoolbesturen voortaan zelf de keuze voor de schaal en organisatie. Het symposium ‘School en schaal’ op maandag 14 januari 2019 gaat over hoe daar maatschappelijk verantwoord mee om te gaan, op basis van praktijkervaring en inzichten ontleend aan wetenschappelijk onderzoek.

Dagvoorzitter is Job Cohen en sprekers zijn onder meer Lenie Dwarshuis (voorzitter CFTO), Edith Hooge (hoogleraar Onderwijsbestuur en voorzitter Onderwijsraad vanaf 1 januari), Liesbeth Verheggen (voorzitter AOb), Loe Sprengers (voorzitter Geschillencommissie Fusiegedragsregel), Renée van Schoonhoven (bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht), Wouter Groot (directeur-bestuurder VBS-lid Casimirschool, Gouda) en Simon Steen (vicevoorzitter CFTO).

Het symposium is voor schoolbestuurders, politici, beleidsmakers, wetenschappers, onderwijspersoneel en onderwijsorganisaties als de sectorraden, besturenorganisaties en leerling- en ouderverenigingen voor het funderend onderwijs. De locatie is Driestar educatief in Gouda.

De bijeenkomst is het afscheidssymposium van de Commissie Fusietoets Onderwijs, die op 1 januari 2019 ophoudt te bestaan. Op verzoek van minister Slob draagt zij haar kennis en ervaringen over fusieaanvragen over aan onderwijsbestuurders en andere betrokkenen.

Symposium School en schaal
Datum en tijd: maandag 14 januari 2019, 13.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Driestar Educatief, Gouda.
Aanmelden voor School en schaal.