Terug naar overzicht
16 sep 2020

VBS Startbijeenkomst PO

  • Alleen voor leden
  • Utrecht

De VBS Startbijeenkomst PO is een vertrouwd begin van het schooljaar. Ook dit jaar starten we graag met u het schooljaar! De bijeenkomst is gericht op nieuwe en ervaren (vrijwillige) bestuurders, interne toezichthouders en directeuren in het primair onderwijs.

Dit jaar is anders dan andere jaren. We weten nog niet exact onder welke voorwaarden en met hoeveel deelnemers we de VBS Startbijeenkomst op 16 september a.s. kunnen houden. Daarom bieden we u ook een alternatief aan: de VBS Startsessies via Teams.
Hieronder vindt u nadere informatie en kunt u zich aanmelden:

VBS Startbijeenkomst PO – woensdag 16 september 19.15-22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), in vergadercentrum Domstad, Utrecht. Bijdrage in kosten locatie: 25,- euro. VBS houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. afstand houden en het maximum aantal deelnemers.
Er zijn gelijktijdige sessies waaruit u ter plekke kunt kiezen:

Sessie 1
19.30-21.15 uur (pauze om 20.15 uur): De relatie tussen bestuur en intern toezicht

Speciaal voor startende bestuurders al dan niet in de rol van interne toezichthouder (maar iedereen is welkom!) is er een sessie over de rol van het bestuur, het interne toezicht en de verhouding tussen bestuur en directie. René Derksen, directeur-bestuurder van Stichting Montessorischool Veenendaal, en VBS-directeur Edward Moolenburgh maken u wegwijs.

Sessie 2
19.30-20.15 uur: Bekostiging PO

Directeuren en meer ervaren bestuurders (maar ook hier is iedereen welkom!) kunnen twee workshops na elkaar volgen.
Financieel adviseur Marcus Driessen verzorgt een sessie over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek po voor de meerjarenbegroting van uw schoolbestuur.

Sessie 3
20.30-21.15 uur: Inspectiebezoek nieuwe stijl

Hoe bereid je je voor op een inspectiebezoek nieuwe stijl, is onderwerp van een sessie met Jos Rijk, directeur-bestuurder van de Dordtse Schoolvereniging.

Schrijf u in via het onderstaande webformulier. Door u op te geven, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Na aanmelding ontvangt u een factuur. Mocht u 16 september onverhoopt verhinderd zijn, dan mag u uiteraard een vervanger sturen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus kan VBS besluiten om deze bijeenkomst niet door te laten gaan.