Terug naar overzicht
21 nov 2022

Algemene ledenvergadering VBS

 • Online via Teams

Op maandag 21 november 2022 vindt de algemene ledenvergadering van VBS plaats via Teams. De vergadering begint om 17.00 uur. Per schoolbestuur mag één persoon stemmen. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de 100ste algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2021
 4. Activiteitenverslag over de periode 1 augustus 2021 – 1 augustus 2022
 5. Financieel jaarverslag 2021 inclusief controleverklaring van de accountant
 6. Ontwikkeling begroting 2022, beleidskader begroting 2023 en contributievoorstel
 7. Begroting 2023
 8. Decharge van het bestuur
 9. Verkiezing van het bestuur
 10. Statutenwijziging
 11. Rondvraag en sluiting

Aanmelden kan via het formulier hieronder.

Heeft u technische vragen over de financiële verantwoording en begroting? Mail deze voor uiterlijk 14 november 2022 naar mleget@vbs.nl. U krijgt vooraf antwoord.

In het formulier wordt gevraagd akkoord te gaan met de privacyverklaring.