16 mrt 2023

VBS Ledenevent: Vormgeven burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs mag dan sinds de zomer van 2021 een feit zijn, veel scholen in het po, vo en so worstelen nog met de vormgeving. Tot wat voor een burger scholen leerlingen willen ontwikkelen, hebben ze vaak wel voor ogen. Maar wat is er nodig aan cultuur, expertise en educatie om ze dit bij te brengen? Op 16 maart van 17.45 – 21.30u gaan we samen hierover het gesprek aan, alsook hoor je drie inspirerende voorbeelden uit de praktijk (po, vo en so). Jij bent er toch ook bij? Meld je nu aan! Speciaal voor leden en relaties van VBS
  • De Kleine Prins, College De Trappenberg in Hilversum
7 nov 2022

VBS Kennissessie – De eenpitter als opleidingsschool: hoe pak je het aan?

Het Ministerie van OCW heeft samen met onder andere de PO- en VO-Raad de ambitie uitgesproken om vóór 2030 alle studenten op te leiden in een opleidingsschool. Een opleidingsschool is een samenwerking tussen een lerarenopleiding en een of meerdere basisscholen. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Tijdens de kennissessie gaan Jetse Miedema (schoolopleider van Daltonschool Casimir te Gouda) en Sandra Driessens (programmaleider Samen Opleiden aan de Hogeschool Thomas More te Rotterdam) in op de voordelen van dit partnerschap en welke stappen je moet zetten om opleidingsschool te worden. Voor directeuren of (directeur-)bestuurders van eenpitters in het po

22 mrt 2023

VBS Kennissessie – Bekostiging: update en actualiteiten

In 2023 is de nieuwe bekostigingssystematiek van het po ingegaan, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – vertelt je over wat hij aan knel- en aandachtspunten in de markt ziet, alsook wat mee te nemen richting de toekomst. Het concrete programma wordt t.z.t. aangevuld op basis van de actualiteiten. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in po
14 sep 2022

VBS Kennissessie – Gevolgen nieuwe bekostiging voor (meerjaren)begroting

Vanaf 2023 gaat de nieuwe bekostiging van het po in, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – legt uit wat de gevolgen zijn voor de begroting van 2023 én de meerjarenbegroting. Ook komen andere actuele thema’s zoals de voorziening voor groot onderhoud en de nieuwe cao aan bod. Met tips en adviezen speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
21 sep 2022

VBS-Startevent voor het po

We hebben er weer zin in! Woensdag 21 september van 17.45 tot 21.30 uur organiseren we het VBS-Startevent voor het po. Speciaal voor al dan niet startende directeur(-bestuurders), vrijwillige bestuurders en intern toezichthouders in het po. Aan bod komen ondernemend éénpitterschap, een constructieve relatie tussen bestuur en toezicht en informatieverstrekking aan ouders en derden. Een avond om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie op te doen, om zo vol vertrouwen aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
  • Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, Utrecht
11 mei 2023

VBS Kennissessie – Zorgplicht voor de school en toelatingsbeleid

Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Maar wanneer is een leerling aangemeld? Wat houdt de zorgplicht precies in en hoe geef je die vorm? Noor Dietvorst, onderwijsadvocaat van Cascade Advocaten en VBS-partner, maakt je wegwijs in de regels die gaan over toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen. Voor (directeur)-bestuurders in het po, vo en so.
6 okt 2022

VBS Kennissessie – Zorgplicht voor school en toelatingsbeleid


Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Maar wanneer is een leerling aangemeld? Wat houdt de zorgplicht precies in en hoe geef je die vorm? Noor Dietvorst, onderwijsadvocaat van Cascade Advocaten en VBS-partner, maakt je wegwijs in de regels die gaan over toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen. Voor (directeur)-bestuurders in het po, vo en so.
11 okt 2022

VBS Kennissessie – Voorbereiden op inspectiebezoekTijdens het inspectiebezoek wordt het bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit aangesproken. Hoe bereid je je hier goed op voor? Koert Capel heeft als directeur-bestuurder van Montessorischool De Kraal zelf de inspectie op bezoek gehad en was ook als adviseur kwaliteitszaken betrokken bij de voorbereiding van meer dan dertig inspectiebezoeken. Tijdens de kennissessie deelt hij zijn ervaringen en geeft hij tips waarop te letten. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po/so.
30 mrt 2023

VBS Kennissessie – Handvatten voor personeelsvraagstukken

De arbeidsmarkt in het onderwijs is altijd in beweging. Hoe zorg je als school dat je de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Welke eisen stelt dit aan de werving en selectie? Hoe kun je het werk anders verdelen? Wat is het ideale functiebouwwerk voor jouw organisatie? HRM-specialist Louis van Loon geeft je hiervoor praktische handvatten. Hij gaat onder andere in op de formatie, werving en selectie, het zicht op de door- en uitstroom, en een toekomstgericht functiebouwwerk. Voor directeuren, bestuurders en P&O’ers in het po, vo en so.
11 apr 2023

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?

Om je goed voor te bereiden op een ontslagprocedure is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) neemt je hierin mee. Aan bod komen onder andere de transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, tijdelijke dienstverbanden, ontslag tijdens ziekte en het Participatiefonds.
4 okt 2022

VBS Kennissessie – Ontslag in het onderwijs, waar moet ik op letten?


Om je goed voor te bereiden op een ontslagprocedure is het noodzakelijk om te weten welke wetten en spelregels er gelden en waarop te letten. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) neemt je hierin mee. Aan bod komen onder andere de transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, tijdelijke dienstverbanden, ontslag tijdens ziekte en het Participatiefonds. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in po, vo, so
13 feb 2023

VBS Kennissessie – Informatieverstrekking aan ouders en derden


Scholen krijgen regelmatig het verzoek van gescheiden ouders, medewerkers in de jeugdzorg of de leerplichtambtenaar om informatie over leerlingen te delen. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) maakt je wegwijs in de regels hieromtrent, biedt een overzicht welke afspraken verstandig zijn om te maken en geeft tips waar alert op te zijn. Voor directeur(-bestuurders) in het po, so en vo.
27 sep 2022

VBS Kennissessie – Inkijk en inzicht in arbeidsvoorwaarden po


De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn uitgebreid vastgelegd, wat heeft geleid tot omvangrijke cao’s. Arzu Yandere (onderwijsadvocaat bij Dworkin Law en VBS-partner) je inkijk en inzicht in wat op arbeidsvoorwaardelijk gebied geldt en staat te gebeuren. Onderwerpen die aan bod komen zijn de verschillende contractvormen, voorkomen van oneigenlijke contractenvormen, salaris en inschaling, budget professionalisering, vakantieverlof en andere vormen van verlof. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
9 nov 2022

VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs

Het VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs komt bijeen op 9 november 2022 van 15.00-16.00 uur via Teams. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
29 mrt 2023

VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs

Het VBS-netwerk Regio Noord-Nederland primair onderwijs komt bijeen op 29 maart 2023 van 15.00-16.00 uur via Teams. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
23 mei 2023

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 23 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
7 mrt 2023

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 7 maart 2023 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
13 dec 2022

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 13 december 2022 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
11 okt 2022

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op dinsdag 11 oktober 2022 van 09.30-12.00 uur bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
30 mei 2023

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 30 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
14 mrt 2023

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 14 maart 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
29 nov 2022

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 29 november 2022 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
27 sep 2022

VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs

Het VBS-netwerk P&O voortgezet onderwijs komt bijeen op 27 september 2022 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
21 mrt 2023

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 21 maart 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
16 mei 2023

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 16 mei 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
17 jan 2023

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 17 januari 2023 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.
1 nov 2022

VBS-netwerk P&O primair onderwijs

Het VBS-netwerk P&O primair onderwijs komt bijeen op 1 november 2022 van 09.30-12.00 uur bij vergadercentrum Domstad Utrecht. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s.