Terug naar overzicht

‘Enige onrust is normaal na een fusie’

Het was een gevarieerde en interessante uitwisseling bij het P&O Netwerk VO van VBS op 4 juni. Ter tafel kwamen onder meer hoog ziekteverzuim, de bestuurders-cao, ontwikkeltijd en eindexamens.

Sommige scholen in het voortgezet onderwijs hanteren de bestuurders-cao. ‘Deze schoolbestuurders vallen onder de Wet normering topinkomens en je moet opletten dat je niet boven een bepaalde inkomensgrens (mede afhankelijk van het aantal leerlingen) komt. Niet iedereen was zich ervan bewust dat je daarbij naast salarissen ook de pensioengelden moet meetellen’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Hoog ziekteverzuim
Een aantal scholen in het vo kampt met hoog ziekteverzuim door langdurig en ernstig zieke medewerkers. Daniëls: ‘Het gesprek ging over hoe je die mensen zou kunnen re-integreren in je school. We hebben een aantal casussen besproken over de poortwachter-functie die de werkgever bij re-integratie heeft. Ook gaven p&o’ers aan dat langdurig zieken scholen veel geld kunnen kosten doordat ze een hogere premie moeten betalen. We bespraken mogelijke oplossingen.’

Fusie
Een van de scholen is onlangs gefuseerd en bemerkte daardoor onrust in de organisatie. ‘Medewerkers klaagden: waarom doen we het voortaan op de manier van die andere school, wij deden het altijd anders. P&O’ers die ervaring hadden met fusie gaven aan dat enige onrust normaal is en dat een fusie tijd nodig heeft. Het duurt minstens anderhalf jaar voor mensen om te settelen en nieuwe relaties op te bouwen’, hoorde Daniëls.

Eindexamens
Een p&o’er wierp de vraag op of andere scholen leraren betalen voor de tweede correctie bij eindexamens. ‘Een school zei van oudsher een bedrag per examen te betalen. Andere p&o’ers vonden dat niet reëel. Tweede correctie hoort bij je werk, daar heb je uren voor en bovendien hebben deze leraren geen lessen meer na de eindexamens. Verworven rechten zijn lastig terug te draaien, maar het betekent niet dat je geen geleidelijke overgang naar een nieuwe situatie kunt maken’, zegt de netwerkregisseur.

Ontwikkeltijd
De p&o’ers zijn weinig enthousiast over ontwikkeltijd in de cao-vo. In de cao-vo is afgesproken dat leraren in het voortgezet onderwijs volgend schooljaar één uur per week minder gaan lesgeven. Deze 50 uur per jaar gaan leraren gebruiken als ontwikkeltijd, met als doel de werkdruk te verlagen. ‘Sommige scholen weten niet waar ze de uren vandaan moeten halen. En de uitvoering budgetneutraal te houden blijkt ook lastig. Een van de scholen had een roosterexpert naar het rooster laten kijken om er een uur per leraar af te laten halen.’

Uitwisseling
Ook zijn er praktische zaken uitgewisseld. ‘Een school had nog geen werkkostenregeling. Een van de p&o’ers had een format om fiscaal vriendelijk gebruik te maken van deze secundaire arbeidsvoorwaarde. Ook zocht een p&o’er een docent wiskunde en kende iemand anders nog een goede’, vertelt ze.

Meer weten
Wilt u meer informatie over (deelname aan) het P&O Netwerk vo van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl.
(06-06-2019)

Gerelateerd