Terug naar overzicht

eLoket voor informatieplicht energiebesparende maatregelen is open

Organisaties, waaronder scholen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m2 aardgas gebruiken moeten voor 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het doel is energiebesparing te stimuleren.Energie Voor Scholen (EVS) kan de melding voor u verzorgen, zodat u snel een eenvoudig voldoet aan deze informatieplicht.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Organisaties als scholen die boven het voornoemde gas- en elektriciteitsverbruik uitkomen zijn verplicht zogeheten ‘erkende maatregelen’ te nemen. Dit zijn vormen van energiebesparing die in vijf jaar of minder terug te verdienen zijn. De informatieplicht betreft afzonderlijke schoollocaties.

Nieuw is dat er nu ook een meldplicht geldt van de genomen energiebesparende maatregelen. Voor 1 juli 2019 moeten deze maatregelen gemeld zijn via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uitgangspunt daarbij de zijn de erkende maatregelenlijsten. Als u geen maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor een reden opgeven. De Omgevingsdienst controleert u voldoet aan de plicht, is dit niet het geval dan kunt u een boete krijgen.

Wat moet u doen?
De overheid heeft een lijst Erkende Maatregelen opgesteld om energie te besparen. U onderzoekt uw pand en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet.

EVS kan het voor u regelen
Besteedt u de informatieplicht liever uit? Energie Voor Scholen kan het werk voor u doen. Ze bezoeken de locatie(s) en verzorgen de melding. U ontvangt bovendien een lijst met nog te nemen energiebesparende maatregelen. De kosten bedragen 850,- euro per locatie. Meer weten: neem contact op met Karin Michgels: 030-2255010 / michgels@hellemansconsultancy.nl

Op de website van de RVO staat meer informatie over:

Gerelateerd