Terug naar overzicht

Eindrapport onderzoek ‘Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap

’

OCW heeft een onderzoek gedaan naar governance en (mede)zeggenschap in het po en vo. Centraal stond de vraag of de huidige rollen en verantwoordelijkheden in en om po- en vo-scholen werkbaar en toekomstbestendig zijn. Begin dit jaar zijn hiertoe gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen (ook VBS was hierbij), welke gesprekken werden gevoerd aan de hand van deze vijf thema’s.

Prioritaire aanbevelingen

Het eindrapport is vorige week door demissionair minister Dijkgraaf middels een Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Er zijn dertien aanbevelingen gedaan, waarvan onderstaande drie de prioriteit hebben:

  • Verbeteren van kennis en informatie over inhoud en proces van medezeggenschap.
  • Vergroten deelname en betrokkenheid, door zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk de medezeggenschap aantrekkelijker te maken.
  • Versterken van de positie van de schoolleider, op basis van een nadere verkenning van mogelijke routes van voorkeuren voor en potentiële gevolgen van de versterking van de positie van de schoolleider.

Het volledige rapport lees je hier.

Gerelateerd