Terug naar overzicht

Eerste Kamer stemt voor Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Eerste Kamer stemde vandaag in met het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Voor initiatiefnemers van nieuwe scholen start de nieuwe systematiek per 1 juni 2021.

VBS is blij dat het wetsvoorstel nu is aangenomen omdat het bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit, diversiteit en het innovatievermogen van het Nederlandse scholenbestand.
De wet stelt de vrijheid van onderwijs centraal en zorgt tegelijkertijd voor gewenste modernisering, vindt VBS. Daarbij biedt Meer ruimte voor nieuwe scholen nog meer ruimte voor innovatie van ons onderwijsbestel. De wet maakt het mogelijk om binnen wettelijke eisen invulling te geven aan het onderwijs dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer onderwijsvernieuwing ontstaan die, zoals de ervaring leert, op den duur zijn weg vindt naar het bestaande onderwijs.

Binnenkort zullen we nader ingaan op de gevolgen van de nieuwe wet voor nieuwe initiatieven en voor scholen die de afgelopen paar jaar gesticht zijn en met terugwerkende kracht onder de nieuwe wet vallen.

(19-05-2020)

Gerelateerd