Terug naar overzicht

‘Eenpitters gaan proactief om met lerarentekort’

Inspectiebezoek volgens het nieuwe toezichtmodel is overwegend positief ontvangen tijdens het directienetwerk van VBS. Het lerarentekort gaan de veelal eenpitters uit het netwerk proactief te lijf. Ook was de vraag: wat doen jullie bij de staking op 6 november?

De helft van de deelnemers aan het directienetwerk van VBS dat 1 oktober bijeen kwam, was al bezocht de onderwijsinspectie volgens het toezicht nieuwe stijl. ‘De directeuren zijn tevreden dat ze een dialoog hebben met de inspectie en dat ze niet alleen een afvinklijstje volgen. Men vindt het prettig dat je kunt uitleggen waarmee je bezig bent, wat je sterke en zwakke punten zijn en wat je ambities daarbij zijn. Ook vonden ze het leuk dat de inspectie met leerlingen sprak. Het was een overwegend positief verhaal’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur VBS. Ook wisselden netwerkdeelnemers stukken uit en een lijst met documenten die handig zijn om gereed te hebben bij inspectiebezoek.

Lerarentekort
Het lerarentekort speelt niet echt bij de leden van het directienetwerk, hoorde Daniëls. ‘Wellicht zijn ze als eenpitter een aantrekkelijke werkgever voor leerkrachten. Ook zijn ze zelf handig bezig en hebben ze proactieve, handige manieren gevonden om geen last van tekorten te hebben. Zo houdt een school speeddates met potentiële, toekomstige sollicitanten als er nog geen vacature is. Het zijn geen officiële sollicitaties, maar korte ontmoetingen zodat er alvast een aanbod van kandidaten is als er een vacature ontstaat’, legt Daniëls uit.

Staking 6 november
Over de onderwijsstaking op 6 november was de vraag: wat doen jullie op 6 november? Daniëls: ‘De teneur was dat een deel van de scholen de stakingsbereidheid binnen het team nog moet inventariseren. De directeuren staan achter het doel, want ze vinden dat er wel iets moet gebeuren tegen het lerarentekort, maar niet achter het middel van staken. Ze denken nog na of ze de stakingsdag doorbetalen. Een school overweegt de kinderen naar huis te sturen, terwijl het team op school aan het werk is. Dan is het geen staking, maar wel een signaal dat er iets moet gebeuren.’

Uitwisseling
‘Het was een vruchtbare bijeenkomst van het directienetwerk’, constateert de netwerkregisseur. Netwerkleden wisselden ook informatie en ervaringen uit over het eigenrisicodragerschap van het Vervangingsfonds, het uitwerken van een schoolplan met het team en over het inwerken van nieuwe collega’s.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over (deelname aan) het directienetwerk van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl
(02-10-2019)

Gerelateerd