Terug naar overzicht

‘Eenpitters: begroot voorzichtig onder nieuwe bekostiging’

Onder flinke belangstelling vond gisteravond de online VBS Startsessie Bekostiging PO plaats over de beoogde veranderingen in de bekostiging voor het primair onderwijs (po) per 1 januari 2023. Je kunt je hier aanmelden voor meer Startsessies de komende periode, waaronder op 25 november nogmaals de sessie Bekostiging PO.

Financieel adviseur Marcus Driessen (partner van VBS) gaf een presentatie over de modernisering van de bekostiging po en VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls was host van de sessie. De avond viel uiteen in twee delen over de veranderingen in de bekostiging en over de consequenties voor de meerjarenbegroting.

De invoering van de vereenvoudigde bekostiging voor het po staat gepland voor 1 januari 2023. Behandeling van het wetsvoorstel staat op de agenda voor januari 2021. Marcus Driessen noemde aan aantal wijzigingen:

  • De bekostiging gaat vanaf 2023 per kalenderjaar.
  • Er komt een overgangsfase van drie jaar.
  • Het onderscheid tussen personele bekostiging en materiele instandhouding verdwijnt; er komt een bedrag per leerling.
  • De gewogen gemiddelde leeftijd van onderwijspersoneel en het onderscheid in bekostiging voor onderbouw en bovenbouw verdwijnen.
  • De teldatum wordt 1 februari 2022 voor de bekostiging in 2023.
  • Er is geen groeibekostiging meer, behalve in bijzondere situaties.

Meerjarenbegroting
Driessen ging nader in op de afschaffing van de gewogen gemiddelde leeftijd (ggl), deze post in de bekostiging compenseert schoolbesturen met gemiddeld oudere leerkrachten. ‘Het verdwijnen van de ggl heeft grote effecten voor scholen met weinig verloop in het personeel en daardoor een hoge ggl. Houd daar rekening mee in je meerjarenbegroting, verjonging is belangrijk’, adviseerde hij.

Voor een- en tweepitters is het raadzaam onder de nieuwe bekostigingssystematiek voorzichtig te begroten. Daarnaast ging Driessen in op reserves bij schoolbesturen. Hij tipte eenpitters om qua reserves tenminste twee maanden personele lasten aan te houden. Aan het eind van de sessie beantwoordde hij enkele vragen van deelnemers. ‘Helder verhaal!’, gaven zij aan in de chat. Wegens succes herhalen we deze sessie over de Bekostiging PO op woensdag 25 november, je kunt je hier aanmelden.

Neem deel aan de Startsessies
Wil je ook meer weten over de relatie tussen bestuur en toezicht of over het inspectiebezoek nieuwe stijl? De komende week volgen er nog drie VBS Startsessies, inschrijven kan hier.

VBS ondersteunt bij financieel beleid
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(24-09-2020)

Gerelateerd