Terug naar overzicht

Eenmalig extra geld voor speciaal onderwijs

Schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ontvangen binnenkort incidenteel geld van het Participatiefonds (Pf), zoals afgesproken in de cao primair onderwijs.

Deze eenmalige extra middelen zijn bedoeld om de stijging van de salariskosten van het onderwijsondersteunend personeel (oop) tijdelijk op te vangen. In de cao is afgesproken dat ieder schoolbestuur verouderde functiebeschrijvingen van oop’ers aanpast. Het (voortgezet) speciaals (basis)onderwijs heeft relatief veel ondersteunend personeel in dienst. Aanpassing van deze functies levert deze schoolbesturen extra kosten op.

Daarom krijgen zij eenmalig een bedrag per leerling van 141,38 euro in het speciaal basisonderwijs en van 282,77 euro in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De incidentele bijdrage is bedoeld om besturen tijd te geven om de personele begroting aan te passen.
(Bron: PO-Raad, 02-04-2020)

Gerelateerd