Terug naar overzicht

‘We kijken uit naar de interactie op school tussen onze docenten en leerlingen’

Vooruitblikkend op de mogelijke volledige heropening van het voortgezet onderwijs (vo) na de zomervakantie peilden we het standpunt van twee vo-scholen die lid zijn van VBS.  Artho Jansen, voorzitter van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland en voorzitter van VBS, en Charlotte van Thiel, rector van het Veurs Lyceum Leidschendam, kijken uit naar volledige heropening van hun scholen.

Onderwijskundig is Jansen groot voorstander van volledige opening na de zomer. ‘In de huidige situatie kunnen we niet onze onderwijskundige ambities waarmaken: het cognitieve stuk lukt nog redelijk met afstandsonderwijs, maar juist de socialisatie en subjectwording komen ernstig in gedrang: deze elementen zijn juist in de leeftijdsfase van de leerlingen cruciaal’, vindt hij.

Ook de werkdruk van leraren én leerlingen is extra hoog in de afgelopen periode, ziet Jansen. ‘De combinatie van thuisonderwijs (op afstand) en lessen veelal in te kleine groepen vraagt veel: ook daar moet zo spoedig mogelijk een eind aan komen. Van ouders hoor ik verschillende geluiden: sommigen vinden dat er te weinig aandacht is voor cognitieve vakken, anderen vinden dat juist de vrijeschoolse kwaliteiten te weinig ruimte krijgen in het huidige 1,5-meter format.’

Jansen: ‘De enige reden om niet open te gaan lijkt van medische aard, maar het is vreemd dat de scholen nu alle maatregelen netjes toepassen binnen het schoolgebouw om verspreiding tegen te gaan, en de leerlingen vervolgens buiten de school komen zoals ze gewend zijn: samen fietsend naar school, op het schoolplein of elders. Kortom: een schijnsituatie die zo snel mogelijk moet veranderen.’

Veurs Lyceum
Ook Charlotte van Thiel, rector Veurs Lyceum Leidschendam, is ontzettend blij als het voortgezet onderwijs volledig opengaat. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor onze leerlingen prachtige nieuwe manieren van onderwijs ingezet zijn. Maar waar we naar uitkijken is dat de interactie tussen docenten en school met onze leerlingen en uiteraard dat de sociale contacten er straks weer zijn’ vertelt Van Thiel.

‘Voor scholen breekt een spannende tijd aan’, blikt ze vooruit. ‘We gaan bekijken wat de effecten van onderwijs op afstand geweest zijn. Het is heel prettig en belangrijk de leerlingen in de klas weer voor je te zien, zodat je ziet wie net wat extra uitleg of uitdaging nodig heeft. Dat is digitaal op afstand lastig te beoordelen’, weet Van Thiel.

Het Veurs Lyceum heeft ook kinderen die juist goed gedijen bij afstandsonderwijs. Van Thiel verklaart: ‘Doordat ze meer autonomie hadden over de verdeling van hun werkzaamheden en de vrijheid hadden niet elke dag naar school te hoeven. Dat ze het ook goed deden met minder contacttijd op school is een verdienste van mijn collega’s en deze leerlingen. Het is een uitdaging om te gaan kijken naar een andere manier van onderwijs aanbieden.’

Spannend
Een aantal collega’s van Van Thiel draaide om gezondheidsreden niet mee bij het lesgeven op school sinds 2 juni. ‘Afstand houden wordt voor docenten een uitdaging met 30 kinderen in de klas. Er zijn collega’s die volledige groepen spannend vinden. Dat mag er zijn, we gaan in gesprek en we gaan de wensen om beschermingsmiddelen faciliteren. Sommigen willen bijvoorbeeld een scherm, anderen juist niet.’

Ouders zijn over het algemeen heel blij me volledige heropening, verwacht de rector. ‘Een kleine groep ouders heeft gezegd dat hun kind niet aan lessen op school sinds 2 juni mag deelnemen. Dat accepteren we nu we digitale lessen aanbieden, maar we gaan bekijken hoe we daar ook qua leerplicht mee omgaan bij volledige heropening. Los van richtlijnen en protocollen kies je daar als school je eigen weg in’, zegt Van Thiel.
(24-06-2020)

Gerelateerd