Terug naar overzicht

‘Een dag wel betalen, een dag niet’

De onderwijsstaking van 30 en 31 januari, duurzame inzetbaarheid de veranderingen in de nieuwe cao-po voor het (v)so kwamen eergisteren aan bod bij het P&O Netwerk po van VBS. ‘Het was een ontspannen bijeenkomst, waar P&O’ers nuttige informatie uitwisselden’, blikt Nienke Daniëls (netwerkregisseur bij VBS) terug.

Op veel scholen wordt gestaakt op 30 en 31 januari, sommige scholen zijn de stakingsbereidheid nog aan het inventariseren en bij een groot bestuur uit het netwerk is de stakingsbereidheid laag en zijn de scholen gewoon open. Onder de P&O’ers van stakende scholen was de vraag: wat doen jullie, betalen jullie uit of niet? ‘Het beeld is ook hier gevarieerd, een deel wel, sommigen een dag wel en een dag niet, anderen betalen principieel niet omdat daar de stakingskas van de bonden voor is’, vertelt Daniëls.

Duurzame inzetbaarheid
Een nieuwe netwerkdeelnemer vroeg hoe andere omgaan met het generatiepact. Oudere werknemers kunnen vrijwillig minder gaan werken en zo verjonging op gang brengen. ‘De P&O’ers gaven aan dat de regeling te duur is voor veel scholen. ‘Wel zien zij het belang van vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid, maar dan voor alle leeftijdsfasen. Startende leerkrachten vallen vaker uit dan oudere en het is juist van belang de kennis en kunde van oudere werknemers te behouden’, hoorde Daniëls.

Nieuwe cao-po
Een voordeel van de nieuwe cao-po vinden de P&O’ers de nieuwe, meer gedifferentieerde functiebeschrijvingen voor bijvoorbeeld onderwijsassistenten. ‘Door deze oop’ers in hogere schalen te kunnen aanstellen, hebben scholen meer ruimte om hun werkzaamheden hoger te waarden zonder nieuwe functiebeschrijvingen te maken’, verklaart de netwerkregisseur. Een nadeel is dat er alleen incidenteel extra geld beschikbaar komt voor het (v)so omdat zij veel oop’ers in dienst hebben. ‘Financieel vinden P&O’ers het een lastig verhaal. Je kunt een oop’er dan alleen een hoger salaris bieden via een tijdelijke toelage, want een hogere salarisschaal is structureel en de extra middelen dus tijdelijk.’

Wel biedt de nieuwe cao een mooie gelegenheid om met medewerkers met combinatiefuncties in gesprek te gaan. Daniëls: ‘Bijvoorbeeld met ib’ers die ook lesgeven: soms is interne begeleiding een functie, soms een taak. Je kunt de gelegenheid aangrijpen om te bespreken of de taken matchen met de beschrijving en er eventueel een functiebeschrijving bij maken.’
(16-01-2020)

Gerelateerd