Terug naar overzicht

ECNAIS-seminar Katowice: een glimlach doet wonderen

Nieuwe ontwikkelingen in de Europese politiek en neurowetenschappen stonden centraal tijdens het ECNAIS-seminar van ‘independent schools in Europe’ in Katowice van 21-23 november 2018. ‘De toekomstige uitdagingen zijn niet zozeer van technische aard, maar veel meer van ‘zachte aard’, vertelt Peter Warnders, netwerkregisseur van VBS, die aan het seminar deelnam.

De vraag is, zegt Warnders: ‘Hoe gaan we met leerlingen om, hoe zien we leerlingen? Als object (voorwerp) of als subject (individu). Dat laatste was de boodschap; het gaat om de individuele ontwikkeling van leerlingen. Gaat het om een diploma of kennis? Geef leerlingen de ruimte om te leren en zich te ontplooien. Stop hun hersenen niet vol met kennis die ze na het examen direct weer vergeten. Maar ga actief op zoek naar talenten van ieder kind.’

Spiegel
Het is voor leerkrachten belangrijk iets te weten van neurobiologie. ‘Hoe werkt het brein en hoe verbeter je met die kennis het onderwijs? Een leraar die chagrijnig de klas binnenkomt, kan ongemotiveerde, chagrijnige leerlingen verwachten. Wees je daar bewust van, en houd daar rekening mee: een glimlach doet al wonderen.’

Bijzonder onderwijs

ECNAIS staat voor European Council of National Associations of Independent Schools, waarvan VBS een van de oprichters en leden is. Voor het (algemeen) bijzonder onderwijs blijft belangrijk: ‘Wat is de droom waarmee we deze school zijn begonnen? Blijf die droom koesteren en voeden met passie’, vertel Warnders.

Dansen

De seminar-deelnemers bezochten ook een Poolse school. Warnders ging naar een school waar ze dansen gebruiken om de communicatie tussen leerling en leerkracht te verbeteren. ‘Dat doet de school omdat iedere relatie begint met communicatie. Ook de leraren dansen en een leerling ziet ook dat een leerkracht er niet goed in is en het lastig vindt. Het leidt tot een manier van omgaan met elkaar waar groot respect en vertrouwen uitspreekt. Samen gaan ze ervoor. En met succes voor de schoolresultaten, want die tellen ook in Polen.’

De volgende ECNAIS-conferentie is van 10-12 april 2019 in Istanbul. Het thema is leerling-participatie, met actieve deelname van leerlingen van 16-18 jaar. VBS zal binnenkort haar leden, leraren en hun leerlingen, uitnodigen mee te reizen naar Istanbul.

Gerelateerd