Terug naar overzicht

“Je moet samenwerken zodat leerlingen een kans krijgen op een mooie toekomst”. VBS-leden aan het woord deel 4: Stichting Verderwijs

VBS komt al decennialang op voor de vrijheid van onderwijs: het recht om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. Pionieren en pedagogisch ondernemerschap zit in het DNA van onze leden. Daarom zetten we in de komende tijd onze leden in de spotlight. Deze keer: Stichting Verderwijs, voorzitter is Renate van Dijk.

“Binnen onze stichting hebben we een so-school, een vso-school en twee onderwijszorglocaties, alle vier in Zeist en Driebergen. Drie jaar geleden zijn we verzelfstandigd, sinds die tijd ben ik ook de bestuurder. We wilen onderwijs bieden voor specialistische ondersteuningsvragen, maar ook zichtbaarder zijn in de regio, en samen met andere scholen zorgen voor een dekkend netwerk.

Professionele cultuur

Onze leerlingen zijn een kwetsbare doelgroep, het gaat vaak om complexe problematiek. Ze hebben structuur, duidelijkheid en een veilige omgeving nodig. Dat bieden we: onze scholen zijn een mooie, warme onderwijssetting waarin ze kennis en vaardigheden leren om een rol in de maatschappij te vervullen. We willen verder gaan dan alleen dat, we kijken wat ze nog meer nodig hebben. Bijvoorbeeld door preventieve zorg de school in te halen. Dat helpt onze leerlingen enorm. Maar ook bewegend leren. Deze jongeren vinden het soms lastig de hele tijd op een stoel te zitten, vandaar dat we ze ook activeren in de les.

De basiskwaliteit neerzetten én onze ambities verwezenlijken kan alleen met gemotiveerde en ambitieuze professionals. Aandacht voor een goede professionele cultuur is dan ook belangrijk binnen de stichting.

Drie jaar geleden, bij de verzelfstandiging, hebben we met medewerkers, leerlingen en stakeholders samen gezeten. Wat is onze kracht? En onze missie? Wat zijn onze kernwaarden? Dat hebben we toen zo krachtig neergezet dat het de basis is van onze hele organisatie. Iedereen weet wat zijn/haar taken en rollen zijn. Alle complexe issues die we meemaken, zoals Corona – leggen we langs onze lat.

Een van de kernwaarden is continu verbeteren. Het moet niet vanzelfsprekend worden wat je doet, onderwijskwaliteit vergt aandacht. Daarom moet je dat steeds in je organisatie benoemen: wat is onze kracht, wat doen we goed en wat kunnen verbeteren?

Samen

Een andere kernwaarde is samen. Iedereen binnen Verderwijs, in welke taak en rol dan ook, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. Maar dat geldt ook breder, als bestuurder heb je een grotere opdracht. Hoe krijgen we een regionaal dekkend netwerk, zodat we gezamenlijk voor deze doelgroep goed onderwijs bieden? Samen kun je ook beter kijken wat er in de toekomst op ons af komt en daar oplossingen voor bedenken.

We werken zoveel mogelijk samen met reguliere en gespecialiseerd onderwijs-scholen. We hebben een team met ambitieuze professionals, zij delen hun kennis en inzichten. Daarnaast willen we ook aan de voorkant actief zijn. Wij participeren in de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort om samen te zorgen dat PABO-studenten worden opgeleid tot bekwame leerkrachten.

Inclusief onderwijs

Ik vind het ook belangrijk om mij landelijk uit te spreken, daarom zit ik bijvoorbeeld in de themacommissie Onderwijskansen van de PO-Raad en ben ik veel met OCW in gesprek. Ik wil de praktijk dichterbij het ministerie brengen om te zorgen dat gespecialiseerd onderwijs een goede plek in ons onderwijs krijgt.

Inclusief onderwijs is steeds meer een thema. Bij mij staat voorop dat de leerling het beste op zijn plek zit als hij zich optimaal kan ontwikkelen. Dan moeten de randvoorwaarden op orde zijn: ondersteuning, huisvesting, professionele docenten, et cetera. Natuurlijk zou het mooi zijn als meer leerlingen vanuit het gespecialiseerd onderwijs naar regulier kunnen. Dan moeten er wel dingen veranderingen. Je kunt leraren in het regulier onderwijs niet overvragen, dan is de leerling de dupe. En die komt dan via een omweg weer terecht in het gespecialiseerd onderwijs.

Als bestuurder alleen krijg je dat niet voor elkaar, je moet samenwerken, met sectorraden, OCW, andere scholen, gemeenten, om te zorgen dat de leerlingen een kans krijgen op een mooie toekomst. Daarom zijn we lid van VBS, vanuit de samenwerkingsgedachte. Daarnaast kan ik altijd terecht met juridische of andere vragen. Fijn dat ik dat soort dingen kan checken en dat de lijnen kort zijn.”

Eerdere artikelen

Gerelateerd