Terug naar overzicht

Drie tips voor de relatie tussen bestuur en intern toezicht

Intern toezicht houden is meer dan alleen een oordeel geven of een lijstje afvinken. Als toezichthouder is sparren met het bestuur en waar het kan adviseren net zo belangrijk. Dit zijn (niet-uitputtend) een drietal belangrijke tips:

#1 Weet wat je rol is en waarop toezicht wordt gehouden
In een notendop: als bestuurder geef je richting aan de organisatie, ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en geef je uitvoering aan het beleid. De toezichthouder houdt hier toezicht op: dat het gebeurt in lijn met de wet, het beleid en de plannen van de school, alsook met de interne ijkpunten die zijn afgesproken. Zeker dit laatste – waarop houd je precies toezicht – is in de praktijk niet altijd helder. Een normatief toezichtkader helpt daarbij.

#2 Het gesprek gaat over de inhoud én het proces
Je spreekt met elkaar niet alleen over de behaalde resultaten en of doelen zijn behaald. Het is ook belangrijk om met elkaar te spreken over hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Zijn de wettelijke regels gevolgd? Is er intern draagvlak? Is de MR er (tijdig) bij betrokken? Ligt het onderhoud in lijn met het meerjarenonderhoudsplan?

#3 Een echt gesprek!
Waarom hebben we dit beleid? Waarom werkt het wel of niet? Halen we onze doelen wel of niet? Zo niet, waarom niet? Is dat omdat de context is veranderd, het personeelsbestand is gewijzigd, door corona? Zijn deze redenen gerechtvaardigd? En wat betekent het dat het doel niet gehaald is? Moeten we onze inspanning intensiveren, de randvoorwaarden veranderen of doelen bijstellen?

De VBS helpdesk staat voor je klaar!
Heb je vragen over de relatie tussen bestuur en intern toezicht? Wil je sparren over je eigen situatie? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94.

Gerelateerd