Terug naar overzicht

Directienetwerk over cao-po, gesprekkencyclus en inspectiebezoek

Het directienetwerk voor schoolleiders in het po van VBS kwam op 29 november bij elkaar bij de Zeister Schoolvereniging in Zeist. Onderwerpen waren de belangrijkste wijzigingen in de cao-po, de omgang met de gesprekkencyclus en bezoek van de Onderwijsinspectie.

Te gast bij het directienetwerk was Ellen Bonke, juridisch adviseur arbeidsrecht bij de PO-Raad. Zij ging in een vraag-antwoordgesprek in op de belangrijkste wijzigingen in de cao-po voor directieleden en bestuurders. ‘Aan de orde kwam het werkverdelingsplan, waarbij alleen het aantal uren vastligt en team en directie in overleg samen de lessen en andere taken verdelen. Dit zagen veel aanwezigen niet als grote verandering omdat veel scholen al zo werken’, vertelt Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Functiebeschrijvingen

Ook de nieuwe functiebeschrijvingen van leraren kwamen aan bod. ‘Leden vinden het een mooie update en upgrade van de leraarsfunctie omdat deze veel meer naar de praktijk beschreven is. De functie van ib’er vond iemand ondergewaardeerd en daarom gaat het bestuur zelf een beschrijving in schaal 11 maken’, zegt Daniëls.

De aanwezigen zijn het ermee eens dat leraren beter beloond worden in de cao. ‘Wel hopen ze dat in de volgende cao de schoolleiders aan bod komen. De functiezwaarte van een schoolleider en een rector verschilt niet veel qua verantwoordelijkheid. Een hogere functiezwaarte zou best bereikbaar zijn, ware het niet dat er geen geld voor is’, vat Daniëls samen. Bonke adviseerde schoolleiders als oplossing zelf met het bestuur om de tafel te gaan om de functie opnieuw te wegen. ‘Mocht er nog rek in zitten, dan kun je naar een hogere schaal.’

Uitzondering ketenbepaling

Enkele netwerk-deelnemers wisten nog niet dat voor ziektevervanging in het onderwijs een uitzondering is gemaakt op de ketenbepaling. Werkgevers in het onderwijs kunnen invallers -alleen voor ziektevervanging- onbeperkt tijdelijke contracten aanbieden.

Gesprekkencyclus

Daarna volgde een uitwisseling over de omgang en ervaringen met de gesprekkencyclus; functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daniëls: ‘Sommigen merkten dat ze elk jaar min of meer hetzelfde gesprek voerden. Er zijn ook scholen die de cyclus loslaten. Ze maken een ontwikkelingsplan waar ze met het school en team naartoe willen en reflecteren daarop met medewerkers. Zo kun je bepalen of een doel behaald is. In het netwerk zijn tips en ervaringen uitgewisseld hoe je de gesprekkencyclus naar een hoger plan tilt.’

Alle scholen uit het netwerk krijgen eind dit jaar of volgend jaar bezoek van de Onderwijsinspectie. ‘Ook hierover zijn tips uitgewisseld. Ze nemen het bezoek serieus en zijn druk bezig de documentatie op orde te krijgen’, hoorde de netwerkregisseur.

Subsidie aanpak lerarentekort

Tot slot wees Daniëls de deelnemers op een landelijke subsidieregeling voor de aanpak van regionale lerarentekorten. ‘Voor eenpitters is het interessant dat er geld beschikbaar komt om het lerarentekort in samenwerking regionaal aan te pakken’, vindt ze. Meld u aan voor de landelijke bijeenkomst in Utrecht op dinsdagmiddag 11 december 2018, waar de subsidieregeling bekend wordt gemaakt en toegelicht.

Gerelateerd