Terug naar overzicht

Dekt de schoolongevallenverzekering ook reistijd van en naar school?

Dekt de schoolongevallenverzekering ook de reis van huis en school en vice versa? Ja, de schoolverzekeringen, die zijn afgesloten via VBS en Raetsheren, gelden tijdens alle door de school georganiseerde activiteiten die onder begeleiding van schoolmedewerkers staan, dus inclusief schoolreizen en stages. De ongevallenverzekering dekt ook de reistijd van huis naar school en omgekeerd. Dit geldt ook voor de reistijd naar de locatie waar de schoolactiviteit plaatsvindt, zoals de gymzaal en een stageadres. Voorwaarde is dat een leerling rechtstreeks van school of locatie naar huis gaat.

Veelal biedt de ongevallenverzekering dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten die de eigen zorgverzekering niet vergoedt. Voor de medische- en tandheelkundige kosten gaat de eigen zorgverzekering van de leerling voor. Indien de eigen zorgverzekering de medische- en tandheelkundige kosten als gevolg van het ongeval niet vergoedt kan dit ingediend worden op de schoolverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering
Indien leerlingen buiten schooltijd schade veroorzaken aan anderen dient dit op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de leerling gemeld te worden. De school is hier niet voor verantwoordelijk. Denk hierbij aan de situatie dat leerlingen buiten schooltijd voetballen op het schoolplein zonder toezicht. Een leerling schiet de bal door de ruit van de buren van de school.

VBS verzekeringspakket:
VBS-leden kunnen voordelig verzekeringen afsluiten via Raetsheren. En de makelaar adviseert vrijblijvend over vragen als: is ons schoolbestuur goed verzekerd? En hebben we de verzuimrisico’s goed in beeld? Raetsheren heeft een speciaal VBS-Schadeverzekeringspakket.

Aansprakelijkheid
Op school kunnen zich veel situaties voordoen waarbij er schade ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die met zijn/haar jas aan een uitstekende spijker blijft hangen of een medewerker die uitglijdt over een net gedweilde vloer. De school kan aansprakelijk gesteld worden voor schades die de school, of iemand waarvoor de school verantwoordelijk is, aan iemand anders toebrengt. Dit kan gaan om materiële schade, letselschade of gevolgschade.

Op het moment dat de school aansprakelijk is dient de school de schade te vergoeden. Soms valt de schade mee (eenmalig een kapotte jas), soms is de schade van zeer grote omvang (letsel- en gevolgschade). In beide gevallen is het fijn als u weet dat u hier goed verzekerd voor bent zodat uw school niet ineens voor onverwachte grote kosten komt te staan. Of een schade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, is afhankelijk van de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Recent is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor (vermeende) bestuurs- of beleidsfouten die zij maken vanuit hun hoedanigheid als bestuurder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet of te laat de jaarrekening opmaken, het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd, of het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met financiële consequenties. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder/toezichthouder de schade zelf dient te vergoeden vanuit zijn of haar privévermogen. Om verweer te kunnen voeren tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim en een eventuele claim te verzekeren kan er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Ongevallen
Ook kunnen er op school ongevallen plaatsvinden die niet aan een onrechtmatige gedraging van de school te wijten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die uit het klimrek valt en een arm breekt. Omdat de school niet altijd aansprakelijk is, hoeft de school niet altijd de schade te vergoeden. Omdat dit tot een vervelende discussie met ouders en medewerkers kan leiden, kan de school besluiten om een ongevallenverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt voor de gevolgen van een ongeval (welke plaatsvindt tijdens schoolgerelateerde activiteiten) ongeacht of er aansprakelijkheid is. Veelal is er op een ongevallenverzekering dekking voor overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten die de eigen zorgverzekering niet vergoed.

Lees ook

Heb je vragen, wil je advies of een verzekering afsluiten, neem dan contact op met Raetsheren:  072-711 34 55, info@vbsverzekerd.nl. Miriam Leget (mleget@vbs.nl) helpt je ook graag verder.

Gerelateerd