Terug naar overzicht

Debat leraren: VBS wil nationaal plan leraren- en schoolleiderstekort

De onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer debatteren vandaag, 11 oktober 2018, over leraren. VBS stuurde een inbreng naar de Kamerleden met als belangrijkste boodschap: kies voor een nationale aanpak van tekorten aan leraren en schoolleiders, in samenhang met de verbetering van de onderwijskwaliteit.

‘Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle partijen in het onderwijs.’ Deze woorden sprak koning Willem-Alexander in de laatste Troonrede. VBS sluit zich daarbij aan en heeft al eerder gepleit voor een nationale aanpak van tekorten aan leraren en schoolleiders, dit in samenhang met de verbetering van de onderwijskwaliteit. VBS is er van overtuigd dat het een niet los kan worden gezien van het ander.

Het imago van het beroep leraar én schoolleider is nu niet goed. Het salaris en de (ervaren) werkdruk zijn hierbij belangrijke factoren en een uiting van de huidige maatschappelijke waardering, maar niet het hele verhaal. De aantrekkelijkheid van het beroep van leraar kent meer dimensies. VBS brengt in haar inbreng voor het lerarendebat de volgende aandachtspunten naar voren:

Regionale/lokale aanpak korte termijn

• Maak het praktisch mogelijk voor leraren om te werken en wonen op die plekken waar de acute tekorten het grootst zijn;
• Zorg voor meer maatwerk bij de opleidingen, zodat zij-instromers sneller de overstap kunnen en zullen maken;
• Zorg voor voldoende tijd voor goede begeleiding van startende leraren in het onderwijs.

Lange termijn oplossingen

• VBS roept op tot een interdepartementale aanpak van personeelstekorten;
• Maak de Pabo aantrekkelijker, met specialismes voor onder-, midden- en bovenbouw. Maar wel met behoud van kennis van de doorgaande leerlijn, zodat leerkrachten indien nodig in alle groepen ingezet kunnen worden.

Inspirerend en visionair leiderschap

Er is behoefte aan inspirerend en visionair onderwijskundig leiderschap en dus vraag naar schoolleiders die kunnen verbinden, inspireren en innoveren.
• Focus niet alleen op het tekort aan leraren maar ook op het groeiend tekort aan goede schoolleiders.

Herwaardering kleine schoolbesturen

VBS ziet dat kleinere schoolbesturen met een duidelijke eigen pedagogische visie/identiteit, waar innovatie bottom-up wordt aangejaagd door bevlogen leerkrachten, vaak aantrekkelijke werkgevers zijn.
• Herwaardering van de kleine schoolbesturen met aandacht voor de menselijke maat waarin een leraar goed kan gedijt en zich kan ontwikkelen;
• Breng een halt toe aan de impliciete druk op schaalvergroting in het onderwijs;
• Zorg dat Pabo-stagiaires ook beschikbaar blijven voor kleinere schoolbesturen (Pabo’s sluiten nu mantelcontracten met grote schoolbesturen en zien de kleinere besturen niet meer staan) en geef studenten zelf de mogelijkheid om een stageschool te vinden.

Zie het blog ‘Klein maar fijn, pleidooi voor herwaardering kleine schoolbesturen’ van Edward Moolenburgh, directeur VBS.

Lees de volledige inbreng van VBS voor het algemeen overleg leraren in de Tweede Kamer.
(11-10-2018)

Gerelateerd