Terug naar overzicht

Debat leraren: 12 voorstellen VBS voor vernieuwde lerarenagenda

De onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer debatteren morgen, 24 januari 2019, over leraren. Centraal in de inbreng van VBS staan flexibiliteit, innovatie, maatwerk en experimenteren.

Flexibiliteit:
Laten het gemakkelijker maken om een baan als leraar te combineren met een baan elders. Geef deze mensen de mogelijkheid zich alleen op het lesgeven te kunnen richten, zonder andere taken. Zorg ook dat het tijdbeslag en de kosten om een bevoegdheid te halen geen belemmerende factor is.

Innovatie:
Veel startende VBS-scholen hebben geen personeelstekort. Hun innovatieve concept in een atmosfeer van ondernemerschap, teamgeest en menselijke maat is aantrekkelijk voor veel leraren. Meer ruimte voor scholen met innovatieve (onderwijskundige) ideeën passen bij de 21e eeuw.
Ondersteun initiatieven van de werkvloer van innovatieve en enthousiaste leraren die mooie kanten van het beroep onder de aandacht brengen, zoals bijvoorbeeld het project ‘Verhalen uit de klas’ van Maarten Stuifbergen en collega’s.

Maatwerk:
Een toekomstige leraar die weet dat zijn hart bijvoorbeeld bij de middenbouw ligt, zou zich gedurende de opleiding daarop moeten kunnen richten (uiteraard met kennis van de doorgaande leerlijn, zodat brede inzet niet bij voorbaat uitgesloten is).

Experimenteren:
Volop ruimte voor nieuwe scholen en concepten. Geef leraren vouchers voor woonruimte in gebieden met grote lerarentekorten en weinig betaalbare woonruimte.

Inspirerende schoolleiders:
Ook roept VBS op tot meer aandacht voor de rol van inspirerende en visionaire schoolleiders, én tekorten die ook hier ontstaan. De schoolleider is een cruciale factor in het verbinden, inspireren en innoveren en is de sleutel om de beroepstrots van de leraar te stimuleren.

Lees de volledige inbreng van VBS voor het algemeen overleg leraren in de Tweede Kamer
(23-01-2019)

Gerelateerd