Terug naar overzicht

De Tweede Kamer en een kerk bezoeken, is nog geen burgerschapsonderwijs. Waarom niet?


In het kader van burgerschapsonderwijs bezoeken scholen de Tweede Kamer of religieuze instellingen, of ze organiseren een duurzaamheidsmarkt. ‘Dat is nog geen burgerschapsonderwijs,’ aldus Esther van den Berg van Expertisepunt Burgerschap die op 14 september de online kennissessie Handvatten voor Burgerschapsonderwijs verzorgt. Lees het programma en schrijf je in!

Onderwijsinspectie richt zich op doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs

‘Je ziet dat scholen in het kader van burgerschapsonderwijs veel activiteiten organiseren. Van een bezoek aan een museum of een kerk, tot het ontmoeten van buurtgenoten en het organiseren van een markt om milieubewustzijn te creëren. De intentie is dan goed, maar burgerschapsonderwijs wordt het pas echt als er burgerschapsdoelen aan ten grondslag liggen’, vertelt Van den Berg. ‘Vergelijk het met taal en rekenen, daar stel je als school ook doelen en doorgaande leerlijnen voor op. Met burgerschap is dat niet anders en dat is precies waar de inspectie ook op toetst.’

Bepaal zelf het doel

‘Fijn is – zeker voor eenpitters en kleine schoolbesturen met een eigen identiteit, zoals veel leden van VBS – dat iedere school zelf zijn burgerschapsdoelen mag bepalen. Datgene wat je een leerling wilt meegeven zodat die later goed mee kan in de maatschappij en fatsoenlijk omgaat met de medemens, verschilt immers per school. Neem een school in Rotterdam, een stad waar het omgaan met diverse mensen en mensbeelden haast vanzelfsprekend is maar er wel een risico op anonimiteit bestaat. Zo’n school zal andere burgerschapsdoelen stellen dan een school in een kleine gemeenschap waar men voor elkaar zorgt maar minder in contact komt met andersdenkenden. De context van je school en de omgeving waarin deze staat, bepaalt mede de burgerschapsdoelen.’

Doelen ontwikkelen en meten

‘Hoewel er veel discussie is over de meetcultuur, gaat de wet en zodoende de Onderwijsinspectie er vanuit dat het behalen van burgerschapsdoelen gemeten kan worden. Hoe explicieter je doel, hoe beter dit kan. Bijvoorbeeld: ik wil dat mijn leerlingen de uitgangspunten van zes geloven leren, goede vragen erover durven te stellen en een open houding hebben en respect hebben ten opzichte van andersdenkende. Het is zinvol om dit te volgen en daar lering uit te trekken. Laten we vooral hierover het gesprek aangaan.’

Tijdens de online kennissessie doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs op 14 september a.s. gaat Esther van den Berg dieper in op bovenstaande, krijg je meer handvatten voor het vormen van burgerschapsonderwijs en heb je alle ruimte voor het stellen van jouw vragen. 
Voor het volledige programma en om je in te schrijven, klik hier.

Voor een overzicht van alle kennissessies in het schooljaar 23/24, klik hier

Gerelateerd