Terug naar overzicht

De aanzegplicht in het onderwijs: hoe zat het ook alweer?

Als je als school een tijdelijk contract van 6 maanden of langer afsluit met een werknemer dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Wat zijn de belangrijkste punten om op te letten?

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zes maanden of langer duren en waarin het einde ervan op een kalenderdatum is gesteld, dienen minimaal een maand voor afloop van het dienstverband schriftelijk te worden aangezegd.
  • Let op! Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan maar wel met uitzicht op een vast dienstverband, hebben op grond van de CAO PO en CAO VO een aanzegtermijn van twee maanden.
  • In de aanzegging dient te worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden of dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
  • Een mondelinge aanzegging is niet geldig, het moet schriftelijk.
  • Ook vervangingsbetrekkingen die langer dan zes maanden hebben geduurd en bijvoorbeeld duren tot uiterlijk 1 augustus, dienen in dit voorbeeld dan vóór 1 juli te worden aangezegd.
  • Wanneer de aanzegging niet tijdig plaatsvindt, is de werkgever de werknemer een vergoeding van maximaal één maandsalaris verschuldigd.
  • Bij het niet voortzetten van het dienstverband is het voor het primair onderwijs in bepaalde situaties mogelijk om, voor vergoeding van de eventuele werkloosheidskosten, een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds in te dienen. Lees hier meer…
  • Je kunt een concept-aanzeggingsbrief opvragen bij de VBS Helpdesk.

Heb je een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

Gerelateerd