Terug naar overzicht

Curriculum.nu presenteert conceptvoorstellen 9 leergebieden

De negen ontwikkelteams van Curriculum.nu, de curriculumvernieuwing voor het po, vo en so, hebben conceptvoorstellen voor negen ontwikkelgebieden gepubliceerd op 7 mei 2019. Tot 11 augustus is het mogelijk feedback te geven op de voorstellen.

De negen voorstellen van 150 leraren en schoolleiders vormen de basis voor herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen waarbij de bestaande vakken het uitganspunt zijn. De voorstellen bestaan uit kennis en vaardigheden. Ook hebben de teams vier verbindende thema’s uitgewerkt: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid.

Curriculum.nu benadrukt dat het in de voorstellen gaat om het ‘wat’, de inhoud, en niet om het ‘hoe’, de didactiek. De voorstellen beogen meer samenhang tussen de leergebieden aan te brengen en een doorlopende leerlijn te creëren van primair naar voortgezet onderwijs.

Lees meer over de negen leergebieden en geef feedback op de voorstellen. Na verwerking van de feedback ontvangt minister Slob in oktober de definitieve voorstellen. (07-05-2019)

Gerelateerd