Terug naar overzicht

Compensatie transitievergoedingen nog tot 1 oktober

Voor transitievergoedingen die zijn uitbetaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 loopt tot 1 oktober 2020 een compensatieregeling. Werkgevers die in deze periode een transitievergoeding hebben uitgekeerd bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen hiervoor uiterlijk 30 september compensatie aanvragen.

Een werkgever mag na twee jaar ziekte van een werknemer onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Een werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie van deze vergoedingen aanvragen. De aanvraag moet binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding gedaan zijn.

Voor de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 geldt een overgangsregeling voor compensatie van transitievergoedingen die op 1 oktober afloopt. Uiterlijk 30 september kunnen werkgevers dus nog een aanvraag doen voor compensatie van eerder -voor 1 april- betaalde transitievergoedingen.

Lees hier bij de VO-raad meer informatie over de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
(Bron: VO-raad, 23-09-2020)

Gerelateerd