Terug naar overzicht

Code Goed Toezicht geeft toezichthouders duidelijkheid

De Code Goed Bestuur verplicht scholen jaarlijks te reflecteren op het toezicht. Maar hoe doe je dat op een transparante en goede manier? De Code Goed Toezicht schept helderheid. Deze is opgesteld door de VTOI-NVTK, de vertegenwoordiger van intern toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs.

De Code Goed Toezicht beoogt een professionele standaard te zijn die de Raad van Toezicht kan ondersteunen in het voeren van de in- en externe dialoog over kwaliteit, rol en positionering van het interne toezicht; de publieke verantwoording over de concrete invulling van dit toezicht; en de praktische samenwerking tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

De code kan ook fungeren als een basis voor de samenwerking in de governance driehoek -bestuur, toezicht en medezeggenschap- en een toetssteen vormen voor de verantwoording.

Zeven principes
De code neemt zeven principes als uitgangspunt, die toegelicht worden aan de hand van normen en good practices:

  • Legitimiteit en compliance;
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Integriteit;
  • Transparantie en openheid;
  • Interne en externe verbinding;
  • Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
  • Verantwoording.

In de VBS van januari 2023 staat een interview met Marian de Regt van VTOI – NVTK over de Code Goed Toezicht.

Gerelateerd