Terug naar overzicht

Casus: klacht over uitnodigen vriendin vader voor eindmusical, want geen verzorger

De nieuwe vriendin van vader woont de eindmusical van groep 8 bij. De uitnodiging voor de musical was gericht aan ouders en verzorgers. Volgens moeder (klaagster) is de vriendin geen verzorger van haar kinderen. De klachtencommissie oordeelt dat ze dat, gelet op artikel 8 EVRM, wel is.

Standpunt moeder

Volgens moeder is de nieuwe vriendin geen verzorger van haar kinderen. Zij voert daartoe aan dat de kinderen niet op het adres van vader ingeschreven staan en dat de kinderen maar één keer per twee weken een weekend bij vader zijn. Bovendien hebben klaagster en haar ex in het ouderschapsplan opgenomen dat eventuele nieuwe partners alleen een ondersteunde rol vervullen.

Standpunt school

School is van mening dat de nieuwe vriendin van vader wel degelijk onder de categorie verzorger valt. De kinderen zijn immers om het weekend bij vader en zijn nieuwe vriendin. Volgens de directeur is de afscheidsavond uiteindelijk in goede orde verlopen en is klaagster – ondanks haar dreigement te vertrekken – gebleven, en heeft ze naar de mening van school toch een goede avond gehad.

Oordeel klachtencommissie

  • #1 Kon school de nieuwe partner van vader uitnodigen als verzorgster? 
School heeft niet omschreven wanneer iemand als verzorger kan worden aangemerkt. Een definitie vind je ook niet terug in de wet. Vast staat dat de partner langer dan een jaar een bepaalde zorgtaak (om het weekend) voor de kinderen heeft. Hiermee is er volgens de Commissie sprake van family life in het kader van artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Family life beperkt zich niet slechts tot de ouders van een kind, ook personen die meer dan een jaar een rol spelen in het leven van een kind kunnen daar toe behoren. Klaagster doet nog een beroep op het ouderschapsplan. De Commissie overweegt dat het aan de ouders is om een ouderschapsplan na te leven. Dat is niet aan de school, zij dient zich daarin neutraal tussen beide ouders op te stellen om zo geen onderdeel van het conflict tussen de ouders te worden. Dit klachtonderdeel acht de Commissie ongegrond.
  • #2 Is de klacht door school naar behoren afgehandeld? 
School heeft geen specifiek beleid over hoe om te gaan bij vieringen en gescheiden ouders, omdat hier moeilijk beleid op te maken is volgens haar. ‘Iedere situatie is anders’. De Commissie heeft begrip hiervoor, maar is desondanks van mening dat school een toelichting had kunnen geven op de keuze voor een ruime uitleg van het begrip verzorger. Dat het in principe aan de scheidende partijen is om zelf een oplossing te zoeken voor dit soort situaties beaamt de Commissie. De school dient haar neutraliteit te allen tijde te bewaren. Zij meent echter dat een gesprek met moeder op zijn plaats was geweest. Moeder hechtte hier gezien haar dringende verzoeken grote waarde aan. Dit klachtonderdeel acht de Commissie gegrond.

Lees hier de volledige uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Gerelateerd