Terug naar overzicht

Casus: klacht over sanctie leerling voor gedrag buiten school ongegrond

Een groep leerlingen is al vaker aangesproken door school voor ontoelaatbare handelingen net buiten school. Na het zoveelste incident is de maat vol en volgt voor de hele groep een sanctie. Volgens de ouder van een leerling was de school niet bevoegd op te treden buiten het schoolterrein. Daarbij had zijn zoon er wel bij gestaan maar niets gedaan.

Situatieschets

Meerdere jongeren uit groep 8 vormden voor het pleintje van de school een groep. Je moest langs dit pleintje lopen om bij de school te komen. Uit andere klassen waren al meldingen gekomen dat er kinderen door de groep uitgescholden werden. De leerkracht van groep 8 heeft de jongens toen aangesproken op hun ongewenste gedrag, alsook strafwerk in het vooruitzicht gesteld in het geval van herhaling. Toen er ook van een buurtbewoner klachten binnen kwamen over frequent belletje trekken, heeft de conciërge de groep meermalen verzocht de school binnen te gaan.

Op een ochtend in november heeft de groep op het pleintje in plassen staan stampen, waardoor kleinere kinderen werden nat gespetterd en niet durfden te passeren. De straf die in het vooruitzicht was gesteld is toen voltrokken: de leerlingen die deel uitmaakten van de groep hebben dezelfde dag een half uur moeten nablijven, hun ouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Klacht ouder

Volgens een van de ouders van de leerling die deel uitmaakte van de groep, trof zijn zoon geen blaam. Die leerling stond weliswaar bij de groep, maar hij had niet in de plassen gestampt. Bovendien ging het om handelingen die plaatsvonden buiten het schoolterrein. School was daarom niet bevoegd om straffend op te treden.

Oordeel Klachtencommissie

Volgens de Commissie houdt de verantwoordelijkheid van de school niet op bij de grens van het schoolterrein. Als het gedrag van leerlingen buiten de school een duidelijk verband heeft met het schoolgebeuren is de school bevoegd in te grijpen als grenzen worden overschreden.

De samenscholingen op het pleintje bij school hadden te maken met het schoolleven. School was bevoegd om in te grijpen omdat leerlingen vlakbij school ontoelaatbaar gedrag vertoonden waar andere leerlingen last van hadden. De zoon van klager maakte deel uit van de deze groep, die al vaker was aangesproken op ontoelaatbare handelingen. Toen het stampen in de plassen plaatsvond, heeft de zoon geen afstand genomen van de groep. Dit maakt hem medeverantwoordelijk. Dat de hele groep is gestraft voor wangedrag van mogelijk enkelen, kan de toets der kritiek doorstaan. Daarbij vertoont de zwaarte van de straf geen onevenredigheid met wat de zoon aangerekend kan worden. De klacht is daarom ongegrond. 

Bij regelmatig terugkerend wangedrag van leerlingen, adviseert de Commissie om tijdig met de bewuste ouders en kinderen in overleg te treden. Om de kans op escalatie te verkleinen.

Hier lees je de hele uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs van GCBO

Gerelateerd