Terug naar overzicht

Casimirschool zet onderwijsassistenten in voor ziektevervanging en werkdrukverlaging

De Casimirschool in Gouda heeft dankzij de werkdrukgelden aan iedere bouw een onderwijsassistent of leraarondersteuner gekoppeld. Dit zorgt voor werkdrukverlaging en meer mogelijkheden bij ziektevervanging.

‘We merkten dat we steeds pleisters aan het plakken waren bij ziekteverzuim en dat het lastig was om vervanging te regelen. Dus toen dachten we: hoe kunnen we de werkdrukgelden zo inzetten dat ze, ook bij geen ziekte, de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen?’, vertelt adjunct-directeur Renske Kleintjes in dit interview door Regioplan.

De onderwijsassistenten/leraarondersteuners die ze aan iedere bouw koppelden, ondersteunen door de groep van de leerkracht over te nemen tijdens zelfstandige verwerking of verlengde instructie. Bij ziekte van leerkrachten neemt de onderwijsassistent/leraarondersteuner de groep over en geeft de parallelleerkracht de instructies.

Kleintjes zegt: ‘Het voordeel is dat we op iedere bouw extra mensen hebben die kortdurend verzuim, zeg maximaal een week griep, prima kunnen opvangen. Voor kinderen en ouders verandert en daardoor niets bij verzuim.’ Een ander voordeel is dat er nu geen vreemde invaller meer voor de klas hoeft.

Werkdrukverlaging

Daarnaast zorgt deze werkwijze voor werkdrukverlaging. Als er niemand ziek is, springen de leraarondersteuners bij in klassen die qua passend onderwijs meer handen nodig hebben. Alle fulltimers worden eens in de drie, vier weken een dagdeel of een dag uitgeroosterd zodat ze tijd hebben voor andere werkzaamheden.

Dit is overdraagbaar naar andere scholen, stelt Kleintjes in het interview met Regioplan. Als voorwaarden noemt ze dat scholen voldoende personeel vinden en dat je niet elke les als leerkracht zelf de instructie wil geven. ‘Wij zijn een daltonschool en hebben parallelgroepen. We voegen groepen samen, kijken wie verlengde instructie nodig heeft en wie verdieping, en op basis daarvan krijgen leerlingen verschillende instructies op hetzelfde moment.’

Lees hier het artikel van Regioplan over de Casimirschool.
(25-06-2020)

Gerelateerd