Terug naar overzicht

Cao’s primair en voortgezet onderwijs stilzwijgend verlengd

Op 1 januari 2021 liepen de cao’s primair en voortgezet onderwijs af. De werkgevers en bonden zijn in onderhandeling over nieuwe cao’s. De cao’s die op 1 januari afliepen, zijn niet opgezegd. Dit betekent dat de afspraken en voorwaarden in de huidige cao’s maximaal een jaar stilzwijgend verlengd zijn.
(6-1-2021)

Gerelateerd