Terug naar overzicht

Cao’s in onderwijs stilzwijgend verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven gelden totdat een nieuw akkoord is bereikt. Onderhandelaars in het primair en voortgezet onderwijs zien het somber in: constateren – ook op basis van de Voorjaarsnota 2023 – dat er te weinig geld is voor de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon.

Gerelateerd