Terug naar overzicht

Cao Bestuurders po is gereed

De teksten voor de nieuwe cao Bestuurders primair onderwijs zijn klaar. Wanneer geldt de cao Bestuurders PO?

De cao Bestuurders po 2018-2019 geldt vanaf 1 september 2018 en loopt tot en met 31 december 2019. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt over professionaliseringsthema’s, salarisontwikkeling, bovenwettelijke uitkeringen en technische aanpassingen. De nieuwe cao bestuurders po is nog niet algemeen verbindend verklaard. Maar de VTOI-NVTK zal zich met BvPO (vereniging van bestuurders) inspannen voor algemeen verbindend verklaring door de minister van Sociale Zaken op zo kort mogelijke termijn.

De volledige cao Bestuurders po is te downloaden bij de VTOI-NVTK, vereniging van toezichthouders en administratiekantoren. Ook is er een notitie geschreven over het berekenen van de eenmalige uitkering.

Wanneer geldt de cao Bestuurders po?

Als een organisatie lid is van VTOI-NVTK moet de cao worden toegepast, ongeacht of de cao verbindend is verklaard en ongeacht de bestuurder wel of geen lid is van BvPO. Een bestuurder die geen lid is van BvPO (een ongebonden bestuurder) kan toepassing van de cao weigeren (al is dit nog nooit gebeurd). Na opzegging van het lidmaatschap van VTOI-NVTK dient de cao te worden toegepast tot de cao gewijzigd of verlengd wordt.

Daarnaast is het nu zo dat als toezichthouders geen lid zijn van VTOI-NVTK, in overleg met de bestuurder(s) de cao Bestuurders po van toepassing kan worden verklaard. In dat geval heeft de cao nawerking totdat partijen nieuwe afspraken overeen zijn gekomen.

Nieuwe arbeidsovereenkomst
Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst geldt de cao Bestuurders als de toezichthouders lid zijn van de VTOI-NVTK. Als de toezichthouders geen lid zijn, kunnen ze -in overeenstemming- met de bestuurder ervoor kiezen om de cao van toepassing te laten verklaren.

Gerelateerd