Terug naar overzicht

Bezwarencommissie Functiewaardering Bijzonder Onderwijs zoekt twee nieuwe leden

De Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Bijzonder Onderwijs is op zoek naar een lid en een plaatsvervangend lid dat de personeelsgeleding zal vertegenwoordigen. Deze commissie is onderdeel van GCBO, waar VBS mede-instandhouder van is en VBS-leden zich bij kunnen aansluiten.

De commissie zoekt:

  • Iemand met kennis van of ervaring op het gebied van functiewaardering. Bij voorkeur van de functiewaarderingsystematiek in het Primair en Voortgezet Onderwijs en/of MBO.
  • En iemand die van harte betrokken is bij het belang van goed, bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.

Lees hier meer in de vacaturetekst.
(15-09-2020)

Gerelateerd