Terug naar overzicht

Betaald ouderschapsverlof: wat verandert er dit schooljaar?

In de nieuwe cao’s zijn de regels voor het opnemen van betaald ouderschapsverlof aangepast. We hebben de belangrijkste aspecten en wijzigingen op een rijtje gezet

Primair onderwijs

  • Alle medewerkers hebben in totaal 1040 uur recht op ouderschapsverlof totdat het kind 8 jaar is. Een deel hiervan, 415 uur (dit is ruim 10 weken), is betaald.
  • De onderhandelaars hebben het betaalde deel weten te verhogen: eerst kregen werknemers 55% van hun loon doorbetaald, dit percentage is verhoogd naar 75 procent. De voorwaarde is dan wel dat medewerkers het verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen.
  • Neem je niet alle betaalde 415 uren in het eerste levensjaar op, dan kun je het resterende betaalde verlof deel inzetten totdat je kind 4 jaar oud is. Alleen dan geldt wel weer het oude percentage van 55 procent. Ook medewerkers die eerder al een deel betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen, kunnen als hun kind nog in het eerste levensjaar zit 75 procent ontvangen vanaf augustus.

Voortgezet onderwijs

  • In totaal hebben alle docenten en ondersteuners in het voortgezet onderwijs recht op 830 uur ouderschapsverlof per kind. Van dit deel is de helft, 415 uur (zo’n 11 weken) betaald.
  • Ook in het vo is expliciet het eerste levensjaar van het kind meegenomen in de nieuwe afspraken. Alle medewerkers die het betaalde deel in het eerste levensjaar opnemen, krijgen nu niet meer 55 procent, maar 75 procent van hun eigen loon uitgekeerd.
  • Het betaalde verlof kan na het eerste levensjaar van het kind altijd nog worden opgenomen totdat het kind 4 jaar oud is, maar dan geldt de oude regel: de werkgever betaalt dan 55 procent van het loon door. Het onbetaalde deel kun je opnemen totdat je kind 8 jaar oud is.

Lees ook ons eerdere artikel over de wijzigingen…

Overzicht van de nieuwe regels (vakbond AVS)…

Heb je een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94

(31 augustus 2022)

Gerelateerd