Terug naar overzicht

Betaal LIO’s om hen te binden

Goed personeelsbeleid is bedoeld om je medewerkers zich te laten ontwikkelen. Maar ook om hen te binden. Dat geldt niet alleen voor je leraren, maar zeker ook – in deze tijden van personeelstekorten – voor LIO’s en stagiaires. Het blijkt dat deze niet altijd een vergoeding krijgen.

De LIO en de LIO-stagair
Een leraar in opleiding (LIO) is de laatstejaarsstudent van een lerarenopleiding die op een school ervaring opdoet in de praktijk. Er is een leerarbeidsovereenkomst en dus heeft de LIO-stagiair recht op salaris volgens de cao Primair Onderwijs. Vaak blijkt dat dit niet altijd gebeurt.

Naast een LIO met een leerarbeidsovereenkomst, kan een bevoegd gezag met een vierdejaars student van de PABO bepaalde stageafspraken maken, waarbij deze stagiair tevens onderwijsgevende werkzaamheden vervult. Er is dan geen sprake van een leerarbeidsovereenkomst, maar van een stageovereenkomst. Een vergoeding is niet noodzakelijk. Op papier mag de LIO-stagiar niet zelfstandig les geven, in de praktijk gebeurt dat wel.

Arie Slob riep tijdens zijn ministerschap scholen al op zich aan de cao te houden om de LIO conform de cao te betalen. En LIO-stagiars niet in te zetten als LIO’s. Goed werkgeverschap betekent dat je meewerkers betaalt naar de cao en hun werkzaamheden. En ook samen werkt aan een gezamenlijke toekomst.

Meer weten? De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– E-mail: helpdesk@vbs.nl

– WhatsApp: 06-330 296 94

Gerelateerd